zaterdag 8 mei 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Eeuwig onvermogen

7 april 2017 (Rein Heijne)

Lezend in 'De boemerang van oorlog en geweld' – Een hedendaagse samenspraak over Erasmus' visie op oorlog en vrede- , overvalt mij steeds weer opnieuw de gedachte dat de mensheid weinig is opgeschoten wat betreft het omgaan met conflicten. Alle fraaie beschouwingen over vooruitgang en verlichting ten spijt.

Ook het moderne politieke leiderschap blijkt nog steeds het vermogen te missen om conflicten geweldloos te benaderen en uiteindelijk vreedzaam op te lossen. Vijf eeuwen na Erasmus is het daarmee nog steeds treurig gesteld.

Bij dreigende geweldsconflicten staan velen hedentendage wel altijd klaar om direct met harde hand in te grijpen en hard terug te slaan. Zonder eerst eens na te denken over de achterliggende oorzaken van het ontstaan van een dergelijk conflict. Het verbaast daarbij dat ook zich historicus noemende figuren vaak blijk geven van een een-dimensionele kijk op de complexe problemen. Vervolgens worden die dan als pseudo - deskundigen door de media opgevoerd om te getuigen van hun eenzijdige tunnelvisie. Zij doen dan alsof het “barbaars geweld” nu pas uit de lucht is komen vallen en wijzen met hun prangende vingertjes naar de Anderen. Die Anderen zijn het die onze beschaving en democratische waarden bedreigen. Wij in het “beschaafde Westen” wassen onze handen in onschuld, ondanks een barbaarse 20ste eeuw en de vele militaire interventies tot in de 21ste eeuw.

Lessen die mogelijk uit de geschiedenis zijn te trekken, worden vaak snel vergeten. Hieraan moest ik onlangs weer denken bij het terugzien van de TV-beelden van een trots en dapper ogende George W. Bush op het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln (mei 2003) met zijn speech "Mission accomplished" na de invasie en bezetting van Irak in maart 2003. Wat nou “accomplished” ? Door de totale vernietiging van de sociale, economische en culturele infrastructuur ontstond een enorme voedingsbodem voor het terrorisme. En daar zijn we anno 2017 nog steeds niet vanaf. Inmiddels bevestigt het rapport van de Chilcott-commissie (juli 2016) dat de Irak-oorlog het resultaat was van leugen en bedrog: de nooit gevonden massavernietigingswapens en de strijd tegen de terreur. Maar de decennialange agressie met de strijdkreet war on terror heeft zich inmiddels als een boemerang tegen onszelf gekeerd.

Erasmus zou hierbij verzuchten: O verblinding van de menselijke geest, dat zich niemand hierover verbaast, dat niemand daarvan gruwt! Er zijn er zelfs die het prijzen en toejuichen en een meer dan helse zaak heilig noemen.

De Duitse journalist Jürgen Todenhöfer bezocht de afgelopen jaren negen maal het oorlogsgebied in Syrië. Naast journalistiek onderzoek zorgde hij daar ook voor medische hulp aan Syrische kinderen. En voor onderwijsmateriaal voor vluchtelingenkinderen. Vertwijfeld merkt hij op:

Waar zijn toch de staatslieden die de wereldvrede nog als hoofddoel van hun politiek beschouwen? Wanneer het Westen duurzaam in vrede wil leven, zal het substantieel meer in gerechtigheid moeten investeren dan in wapens.

Rein Heijne

Bestuurslid Huis van Erasmus

*De boemerang van oorlog en geweld – Een hedendaagse samenspraak over Erasmus’visie op oorlog en vrede.( ISBN 978 90389 2572 1) kost € 13.00 (incl. verzendkosten) en is te bestellen via boemerang@huisvanerasmus.nl

 

Deel dit bericht met je vrienden!