woensdag 29 september 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Recycling van matrassen. Bld. rvo YT

Eerste steunmaatregelen van React-EU voor herstel na coronacrisis in Nederland

14 april 2021 (een van de redacteuren)

De eerste steunmaatregelen van React-EU voor herstel en transitie zijn afgelopen week door de Europese Raad goedgekeurd. Nederland en Oostenrijk worden de eerste EU-lidstaten die van React-EU gebruikmaken. De financiële middelen van React-EU voor investeringen voor vier programma's waarvan drie in Nederland worden met bijna 262 miljoen euro worden verhoogd.

In Nederland verhogen de drie wijzigingen het medefinancieringspercentage van de EU en vergemakkelijken ze investeringen in de groene en de digitale transitie, wat bijdraagt tot de veerkracht van de regionale economie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Dit is in overeenstemming met de React-EU-doelstellingen en de landspecifieke aanbevelingen voor 2020*.

  • In Noord-Nederland zal het programma toekomstgerichte investeringen in innovatie ondersteunen, waardoor bedrijven veerkrachtiger en innovatiever worden. De investeringen zullen bijdragen tot de maatschappelijke transities in verband met de circulaire economie, hernieuwbare energie, digitalisering en gezondheid.
  • In Oost-Nederland zal het programma de verdere ontwikkeling en de marktintroductie van innovatieve technologieën en processen ondersteunen, evenals investeringen ter versterking van het innovatie-ecosysteem. Met het oog op de groene transitie zal bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in duurzame energie, de circulaire economie en het duurzaam gebruik van materialen. Het programma zal ook de digitalisering in het kader van innovatieprojecten ondersteunen, onder meer in de gezondheidssector.
  • In Zuid-Nederland zal het programma innovatieprojecten ondersteunen die bijdragen tot een groen, digitaal en robuust herstel van de regionale economie. De investeringen beogen de marktintroductie van innovaties op vijf gebieden van maatschappelijke transitie: energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en levensmiddelen, en gezondheid.

Dankzij de wijziging van het operationele programma voor groei en werkgelegenheid van het EFRO wordt in Oostenrijk de onderzoeks- en innovatiecapaciteit ondersteunt, investeringssteun aan ondernemingen verleent (vooral voor innovatieve, groene en digitale projecten), de energie-efficiëntie bevorderd en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen gestimuleerd.

Volgende stappen

Met deze middelen in het kader van NextGenerationEU worden de respons- en herstelmaatregelen in het kader van het investeringsinitiatief coronavirusrespons voortgezet en uitgebreid als brug naar het herstelplan op lange termijn. De Commissie is van plan de komende weken meer wijzigingen van operationele programma's in het kader van React-EU goed te keuren.

*Witwaspraktijken en belastingontduiking tegengaan

In de bovengenoemde l''zogenaamde landspecifieke aanbevelingen wordt Nederland geacht maatregelen te nemen om het belastingstelsel 'inzake uitgaande betalingen' 'volledig' aan te pakkenen om te zorgen voor handhaving in het kader voor de bestrijding van witwaspraktijken.

 

 

Zie ook:

Lees meer over:

Economie EU coronacrisis
Deel dit bericht met je vrienden!