vrijdag 29 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Door David Liuzzo, eagle by N3MO - Eigen werk, commons.wikimedia.org

Eerste Rijk - Het Heilige Roomse Rijk - bijna vergeten, maar is dat terecht?

15 december 2019 (door Kees Versteeg)

Of kan dit Heilige Roomse Rijk tot op zekere hoogte een voorbeeld zijn voor de toekomst van de EU? Het machtsverlies van nationale staten aan Brussel zorgt voor vervreemding bij de Europese burger. Zou er niet tegelijkertijd een bepaalde overdracht moeten volgen van bevoegdheden aan regio's binnen die nationale staten, zodat je daadwerkelijk een Europa van de regio's krijgt? Een soort van Eerste Rijk 2.0? Uiteraard moeten er ook bevoegdheden bij de nationale staten blijven. Het is zeer onverantwoord om die op korte, zelfs middellange termijn af te schaffen. Liever geldt voor nationale staten het motto: 'Old soldiers never die, they simply fade away.' 

 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road