zondag 16 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Rotterdam ECT Foto Anon CC

Eén derde Nederlandse economie komt uit export

7 augustus 2020 (de redactie)

De export van goederen en diensten levert Nederland een derde van het bruto binnenlands product (bbp) op. Aan de export van goederen en diensten naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België verdient Nederland het meest. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS over exportverdiensten in 2018.

BBP 1,9 biljoen

Nederland voerde in 2018 voor 653 miljard euro aan goederen en diensten uit. Ruim 262 miljard daarvan is toegevoegde waarde die is gecreëerd in Nederland, de exportverdiensten. De overige 390 miljard gaat naar toeleveranciers in het buitenland, als betaling voor ingevoerde grondstoffen, halffabricaten of diensten die nodig waren in de Nederlandse productie voor de export. In 2018 kwam daarmee ongeveer een derde (33,9 procent) van het Nederlandse bbp een, de toegevoegde waarde van alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten, tot stand door de uitvoer.

63 , 51 en 14 cent

Van de bruto uitvoerwaarde van 653 miljard euro bestond bijna driekwart (487 miljard) uit export van goederen, inclusief wederuitvoer, en een kwart (166 miljard) export van diensten. Nederland houdt relatief meer over aan de export van diensten dan aan de goederenexport. Aan één euro dienstenuitvoer verdient Nederland gemiddeld 63 cent, aan één euro goederenexport van eigen makelij 51 cent en aan wederuitvoer 14 cent. De toegevoegde waarde van de export van goederen van eigen makelij (157 miljard) en de wederuitvoer (34 miljard) vormt daarmee 60 procent van de totale exportverdiensten (262 miljard), de export van diensten 40 procent. De uitvoer van diensten is daarmee goed voor 13,6 procent van het Nederlandse bbp, de uitvoer van goederen van eigen makelij 15,9 procent en de wederuitvoer 4,4 procent. 

Groei verdiensten export groter dan groei hele economie

Ten opzichte van 2015 zijn de totale Nederlandse exportverdiensten met iets meer dan 10 procent gegroeid, van 237 miljard naar 262 miljard in 2018. De totale verdiensten aan wederuitvoer groeide van 28 miljard naar 34 miljard; met 21 procent relatief de sterkste groei. De verdiensten aan de export van eigen makelij en diensten groeiden minder sterk. De economie in Nederland in zijn geheel groeide in 2018 3,1%. 

Boeiend zijn in dit perspectief natuurlijk ook wat de cijfers voor het turbulente jaar waar we middenin zitten zullen gaan worden. Eveneens boeiend zijn in dit opzicht de motieven van die partijen die vinden dat Nederland zonder de EU wel eens beter af zou kunnen zijn. 

Zie ook:

Lees meer over:

Economie export BBP
Deel dit bericht met je vrienden!