zondag 27 september 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Diep wantrouwen. Zoals de waard is...

6 juni 2014 (door de redactie)

Rotterdam Vandaag & Morgen geeft nu en dan gastschrijvers de gelegenheid hun mening op deze site te ventileren. Rotterdam Vandaag & Morgen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze opiniestukken. Gastschrijver van dit artikel is Ronald Sörensen, Rotterdammer en senator Eerste Kamer voor de PVV.

(Door Ronald Sörensen)


Ongelooflijk maar waar. In de gemeenteraad zit sinds de laatste verkiezing een club, die discussie over haar uitgangspunten uit principe onbespreekbaar acht.
Door een kritikaster ben ik geattendeerd op het feit dat de geestelijk vader van Nida (een nieuwe partij in de gemeenteraad van Rotterdam. Red.) zich ook beroept op de Bijbel en de Thora. Klopt!

Overigens vraag ik me af waarom de kritikaster niet openlijk met naam en toenaam zijn verhaal doet. Waarschijnlijk omdat hij het gedeeltelijk met me eens is en dat liever niet openlijk ventileert. Zo'n beetje zoals Paul Cliteur ooit eerlijk zei zijn kritiek op de Islam verder voor zich te houden, omdat hij vrouw en kinderen heeft. Zelfcensuur dus. Zover is het al. We hebben vrijheid van meningsuiting, maar kunnen daar in sommige gevallen beter geen gebruik van maken. Sommigen hebben meer vrijheid dan anderen klaarblijkelijk.

Zelfde streek
De Bijbel en de Thora zijn boeken die in dezelfde streek als de Koran zijn ontstaan. De Thora vermelden is eigenlijk niet nodig, omdat de Thora (ook wel Torah genoemd) bestaat uit de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Nida beroept zich dus ook op de Bijbel. Welk deel lijkt duidelijk, omdat het Oude- en Nieuwe testament een totaal verschillend beeld geven.

Ontstaansgeschiedenis van drie geloofsstromingen. De Bijbel en de Thora zijn boeken die in dezelfde streek als de Koran zijn ontstaan.

De toevoeging van de Thora zal dus wel betekenen dat de nadruk ligt op het Oude Testament. Logisch, omdat ook de Koran en vooral het Oude Testament overeenkomsten hebben.

‘Vervallen’
Voor eigenlijk alle moslims is de inhoud van de Bijbel na het verschijnen van de Koran geabrogeerd dat wil zeggen ‘vervallen verklaard’. Toen het Opperwezen Mohammed zijn visie op het leven en de mensheid gaf, was dat niet Zijn eerste poging de mensen Zijn wil duidelijk te maken.
Daarvoor had hij via Mozes (Musa) en andere profeten ook al pogingen gewaagd. Helaas, de boodschap is wel opgepakt, maar door gekonkel en bewuste misleiding van latere generaties Joden en Christenen zo slecht geïnterpreteerd, dat er eigenlijk sprake is van bewuste vervalsingen van de oorspronkelijke boodschap.
Vandaar de laatste geopenbaarde boodschap aan Mohammed. Deze kon zich niet laten inspireren door de ‘verdraaide’ vorige boodschappen, omdat hij daar als analfabeet geen kennis van kon hebben genomen. Dat er dus overeenkomsten tussen de Koran en de Bijbel zijn is logisch.

Verdraaiing
In de Bijbel staan namelijk wat relicten van de oorspronkelijke boodschap: De Koran. Vele moslims beschouwen de profeten uit de Bijbel derhalve ook als moslims, wiens boodschappen dus helaas bewust door Joodse en Christelijke schriftgeleerden zijn verdraaid.
Het is dus logisch dat Nida zich laat inspireren door de Bijbel en de Thora. De lezenswaardige en oorspronkelijke boodschap van die boeken staan volgens hen ook in de Koran! Ze vermelden niet dat sinds het ontstaan van de Koran, de Bijbel en de Thora zijn geabrogeerd c.q. vervangen door de betere oorspronkelijke versie.

De eerste vijf boeken van het Oude Testament bestaan uit de hier afgebeelde Thora.

Waarom dan toch expliciet vermelden dat die boeken ook inspiratiebron zijn? Een poging tot eucoemene of poging tot bewuste misleiding? Om samen te werken en tot een soort eucoemene te komen is een gedachtewisseling onvermijdbaar, maar er is een grote beer op die weg.

Praten onmogelijk
Samen over de basis van het geloof praten is onmogelijk. De reden is duidelijk. Christenen hebben ooit de oorspronkelijke Bijbel (de Koran dus) al eens verdraaid en vervalst en zullen dat dus ook met de laatste versie willen doen. Vertalingen van de Koran zijn het begin van de misleiding, vandaar dat die uitsluitend in het Arabisch kan worden gelezen.
Ik heb aan een Turkse imam (vader van een leerling) gevraagd hoe hij stond tegenover de Koranvertaling van Kramers (via een slecht Nederlands sprekende tolk uiteraard). Hij haalde zijn schouders op en zijn tolk antwoordde: ,,Is niet goed, is christen."

Cultuur
Als het van een ander kwam is het diep beledigend, maar is hier natuurlijk kwestie van cultuur. Dagelijks volop gebruik maken van de zegeningen die de Westerse wetenschap met zich meebrengt, maar een uitzondering maken voor linguïstiek c.q. arabistiek.
Het systeem is wel rond trouwens. Ook onze boodschappers inclusief Jezus (Isa) waren moslims en onze bronnen en dus kritiek zijn gebaseerd op bewuste kwaadaardige misleiding. Vandaar dat een gedachtewisseling zo verschrikkelijk moeilijk wordt.

Overigens over dat misleiden en bedriegen. Feuerbach? Of toch liever een oude Nederlandse wijsheid: Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten?

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!