zondag 11 april 2021

webZine over stad, cultuur
en wereld

Burgers betrekken en serieus nemen Afb. still YT video Birdy People help the people

Dialoogtafels om beter uit de crisis te komen: Doe mee

26 februari 2021 (de redactie)

Van februari tot en met mei dit jaar organiseert de Rijksoverheid 80 dialoogtafels. Aan deze tafels gaan mensen met elkaar delen wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, wat nieuwe kansen zijn, en hoe we er het beste uit kunnen komen. Een ideeënplatform dus een beetje naar het Franse Van Reybrouckmodel waarbij burgers meepraten over de wereld na corona.   

De overheid wil het enigszins overzichtelijk houden. 80 dialoogtafels bieden aan ruim 1.500 mensen de gelegenheid om hun ervaringen en ideeën te delen. Er zijn 50 dialoogtafels voor burgers, 20 voor maatschappelijke organisaties en 10 voor wetenschappers en denkers. Op Watisjouwidee.nl staan thema’s die besproken worden en vertellen Nederlanders in portretten over hun ervaringen.

Nog middenin de crisis  

De Rijksoverheid begint dit initiatief terwijl we nog midden in de crisis zitten. Want juist nu kunnen we nadenken over ons leven en de wereld na de coronacrisis. Voordat we ongemerkt teruggaan naar oude patronen. Nu is het moment om te bedenken hoe dit eruit zou moeten zien.  Alleen samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en (dwars)denkers kunnen we bedenken wat we beter willen en hoe we dat willen gaan doen. We willen beter uit de crisis komen.  

 Het coronavirus maakt veel ingewikkeld en soms ook tragisch. Het raakt iedereen, maar wel verschillend. Financieel of ander nadeel, beperking van vrijheden die anders heel gewoon zijn. Er worden schuldigen gezocht ook waar ze niet zijn. Het virus vergroot vaak verschillen, bijvoorbeeld tussen kinderen met goede thuiswerkplek en computers, en kinderen die dat missen. Het coronavirus verandert veel. Toch is dit voor sommige mensen ook juist een tijd met ruimte en rust. We hebben meer tijd en aandacht voor elkaar, genieten van kleine dingen, zoals de natuur.

Alles is anders

Hoe dan ook, alles is anders: hoe we werken, zorgen, consumeren, sporten, communiceren, rouwen, plezier maken, reizen en ontspannen. Wat kunnen we daarvan leren? Deze coronatijd is zo uniek dat de overheid het initiatief neemt om met een groot aantal Nederlanders het gesprek te openen. Ook mensen die normaal gesproken niet zo vaak aan het woord komen. Om ervaringen en ideeën te delen, en samen vooruit te kijken naar hoe Nederland beter uit de crisis komt.

Het zou kunnen...

Op het platform Watisjouwidee.nl kunnen inwoners van Nederland aangeven mee te willen denken en praten; op het platform komen ook uitkomsten. De ideeën kunnen helpen om problemen het hoofd te bieden, inspireren om te veranderen, motiveren om te vernieuwen. Voor onszelf, voor onze bedrijven, voor overheid en politici, voor de samenleving. 

Daarvoor zijn wel een overheid, regering en uitvoerende instanties nodig die zich ook dienstbaar naar de burgers en hun vrijheden opstelt. Die burgers durft te betrekken en serieus neemt. Dit zou daar deel van kunnen zijn.  En omgekeerd ook burgers die hun verantwoordelijkheid nemen. Het zou kunnen. Er zijn  middenvelddialogen wetenschapsdialogen  en  burgerdialogen. Denk ook aan de G1000 en eerdere dialoogtafels in verschillendde steden. De aanleiding is nu alleen des te groter en raakt ieder in dit land. Vanwege die aanleiding vinden de dialoogtafels dan ook online plaats. Veel hangt af van de vorm. Haalt die mensen binnen? 

 

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!