zondag 19 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

‘De wereld vergaat morgen!’

23 mei 2011 (Jim Postma)

Zelfs de BBC, nota bene, maakte er gisteren nog melding van: ‘De wereld is op zaterdag 21 mei 2011 niet vergaan oftewel De Dag des Oordeels’. Nou en als de BBC dat zegt dan kan je toch aannemen dat dit zo is!

De poster van de 89-jarige Amerikaanse radiopredikant Harold Camping was wereldwijd te zien op zo’n 5.500 billboards in wel vijftig verschillende landen. In Rotterdam hingen meerdere exemplaren in de corridor van het Rotterdamse Centraal Station. Daarnaast ook nog in de NS-stations van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Met de wervende tekst: ‘De bijbel garandeert het’…

Gevolg: wereldwijde media-aandacht voor het fenomeen ‘Het Einde der tijden’. Vooral ook in kerken en kroegen een week lang het gesprek van de dag.

Het Algemeen Dagblad van ’s ochtends zaterdag 21 mei kopte overtuigend: ‘Vandaag vergaat de wereld, en nu echt’.

Als je dat dan toevallig ’s middags leest als passagier in een auto midden op de Erasmusbrug dan gaat er wel wat door je heen. Wij staan daar stil in de file in de warme hitte met de raampjes open. De lucht boven je zie je al trillen net als al die andere honderden wagens op een eveneens rillende en trillende Erasmusbrug. Naast ons een grote diepte en het kolkende Maaswater. Huiveringwekkend.

,,Als het Einde nu komt’’, zo wijs ik op het AD-artikel naar de bestuurder naast mij, ,,dan kunnen we nergens meer schuilen. We zakken met zijn allen door de brug heen, terwijl de hemel naar beneden komt en als we geluk hebben zijn we dood voordat we in het water vallen!’’.

,,Hoezo?!’’, vraagt mijn verschrikte bestuurder.

En met een niet onderdrukte glimlach antwoord ik: ,,Omdat ik nu één keer een hekel heb om te verdrinken.’’

 

Bijbelgarantie

Een dag later na het bevestigende BBC-Nieuws denk ik terug aan de wervende postertekst van de radiodominee Harold Camping: ‘De bijbel garandeert het!’.

Een slechte Bijbelverkoper dus die Camping. Kampioenen in het geld uit de zak kloppen van goedgelovigen. En daarmee de Bijbel zelf in diskrediet brengen. De organisatie van die ‘Godslasteraar’ (Camping) zelf heeft via zijn organisatie FamilyRadio.com zo’n 75 miljoen euro aan bezittingen. Daarbij kwam de laatste tijd voor zaterdag 21 mei 2011 nog eens zo’n twaalf miljoen euro aan donaties binnen van zijn duizenden volgelingen. Mensen, voornamelijk in Amerika zelf, die hun baan hadden opgezegd. Daarna hun spaarcenten bij banken hadden opgenomen om die te geven aan de radiodominee-zwendelaar.

‘En waar is hij nu gebleven’, zo vragen ook zijn zwaar teleurgestelde volgelingen zich nu af.

In de tijd dat Jezus leefde, dus nu zo’n 2000 jaar geleden, hoorde je nooit dat deze profeet met collectebussen langs de straat liep, noch zijn discipelen. Alle kerken en organisaties daar om heen die dit wel doen, moet je alleen op basis daarvan al grondig wantrouwen.

Zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils, die met zogenaamde heilssoldaten de kroegen afstropen met collectebussen. Om daar op een hypocriete manier een beroep te doen op het geweten van de grote zondaars, de kroeglopers (‘De kroeg is mijn Kerk’ – is ondanks dat alles nog steeds mijn lijfspreuk).

 

Sloebers

Bij meneer Jamin in de winkel of bij Alberet Heyn heb ik die heilssoldaten met hun collectebussen nooit gezien. Logisch ook, want daar krijgen ze heel weinig tot niets. Uit de praktijk weten zij dat die cafézondaren ruimhartig hun portemonnee trekken omdat deze arme sloebers denken dat het voor het goede doel is.

Terwijl met hun geld -behalve hooguit in de winter een grote pot erwtensoep voor de daklozen en met persberichten naar de media over zoveel barmhartigheid – de uniformen, de auto’s, kantoorgebouwen en de salarissen van de kapiteins en majoors worden betaald. Alleen zeggen zij dat er niet bij tegen die goedgelovige betalende cafézondaren!

Halleluja!

Radiodominee en zwendelaar Camping had volgens eigen zeggen jarenlang de bijbel bestudeerd en er tienduizenden uren onderzoek in gestopt om precies te weten wanneer De Dag des Oordeels zou zijn. Eerst verkondigde hij dat dit reeds in 1994 zou zijn, maar had toen een kleine rekenfout gemaakt. Zodoende kwam hij niet alleen uit op het jaar 2011 en niet alleen uit op de maand mei, maar heel specifiek op zaterdag 21 mei j.l. Het uur had hij voor de veiligheid en in zijn grote wijsheid maar niet genoemd.

 

Helder

Terwijl er toch eenvoudig in de Bijbel geschreven staat in de woorden van Jezus zelf (Mattheüs 24; 35 en 36): ‘Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan.

Van die DAG en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen, noch zijn Zoon, dan de Vader alleen.’

Is toch bijzonder helder en zo duidelijk dat een kind die dit heeft gelezen de hele afwas kan doen. Al die duizenden Camping-volgelingen en deze ‘godslasteraar’ zelf hebben dus zitten slapen.

En als klap op de vuurpijl komen dan de Openbaringen bij, hoofdstuk 16 vanaf 15: ,,Zie! Ik kom als een dief (in de nacht). Gelukkig is hij die wakker blijft en zijn bovenklederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en men zijn naaktheid zie.

En zij vergaderden hen tot de plaats die in het Hebreeuws Har-mágedon wordt genoemd.

En de zevende (engel) goot zijn schaal uit op de lucht. Hierop kwam er een luide stem uit het heiligdom, vanaf de troon, zeggende: “Het is geschied!’’

En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en er geschiedde een grote aardbeving, zoals er niet was geschied sinds er mensen op de aarde kwamen, zo’n omvangrijke aardbeving, zo groot.’

Aldus Openbaringen 16: 15,16,17 en 18.

 

Uitbundig feest!

En dan nog even terug naar ‘de Kroeg is mijn Kerk’. In mijn kroegen werd op vrijdag 20 mei reeds tot ’s avonds laat uitbundig feest gevierd door de zondaren die keurig netjes in koor zongen: ‘In de hemel is geen bier en daarom drinken wij het hier!’

De meeste kroeglopers zagen De Dag des Oordeels als één groot ‘Bevrijdingsfeest’. Het weggeven van rondjes kon niet op. De een nog guller dan de ander, waardoor de stemming ‘om naar boven’ te gaan alleen maar toe nam. Niemand scheen bang te zijn of was dit maar uiterlijke schijn?...

Zelfs de uitbaters hadden er het grootste plezier in.

Totdat hun klanten ook weer in koor riepen tegen sluitingstijd: ‘Het bonnetje laten wij lekker staan tot zondag 22 mei!’’

Daar kregen zij dus spijt van.

Nog één schrale troost voor deze teleurgestelde kroeplopers.

‘De wereld vergaat pas MORGEN op dezelfde dag dat er in deze kroegkerken altijd morgen gratis bier is’…

 

Deel dit bericht met je vrienden!