dinsdag 17 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Afscheid Rutte III en hoe nu verder? Bld. NOS YT

Notulen ministerraad en de toeslagenaffaire

22 april 2021 (een van de redacteuren)

RTL heeft een reconstructie gemaakt over de gang van zaken nadat de ernst van de toeslagenaffaire doordrong tot het kabinet. Die reconstructie is gebaseerd op mensen die toegang hebben tot de geheime notulen van het kabinetsberaad. Behalve de ministers en soms staatssecretarissen hebben daartoe een ambtelijk secretaris en een adjunct-secretaris toegang en de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). 

UIn de ministerrraad zou afgesproken zijn om bepaalde informatie over de toeslagenaffaire en de daarbij betrokken ambtenaren achter te houden voor de Tweede Kamer . Ook zou kritiek geuit zijn op kritische kamerleden. 

Of dat niet genoeg is moest staatssecretaris Van Huffelen vandaag fouten erkennen in de afhandeling van de afgesproken compenatieregeling voor door de toeslagenaffaire ten onrechte gedupeerde ouders. 

De Tweede Kamer heeft om een brief met uitleg gevraagd aan het demissionair kabinet. Die brief zal er komen. Maar of de Kamer veel kan doen? De notulen van de ministerrraad blijven normaal gesproken 20 jaar geheim en het kabinet is al demissionair.   

 

Zie ook:

Lees meer over:

Politiek toeslagenaffaire
Deel dit bericht met je vrienden!