woensdag 27 mei 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

De opdracht van de moderne Rotterdamse literatuur: stel D66 en PvdA buitenwerking

13 januari 2020 (door Kees Versteeg)

Verwijder de cultuurmarxistische identiteitszweer in het politieke midden, en maak ruimte voor het Nieuwe Radicale Midden. Concreet: stel de PvdA en D66 buitenwerking. Dát is de opdracht van de moderne Rotterdamse literatuur. 

De Pavlov-reactie van de fracties van PvdA, D66 en GroenLinks op de uitspraken van wethouder Wijbenga in de NRC over een quotum voor statushouders spreekt boekdelen. Oh oh, je zult eens écht willen besturen in deze stad. 

Wijbenga en ook CDA-minister De Jonge voelen feilloos aan dat de instroom van migranten, onder wie statushouders, niet goed geregeld is. 

Zonder regie over die instroom dreigt de samenleving uit de rails te lopen, voorzover dat al niet het geval is. Wijze middenpartijen zouden dit moeten begrijpen. Wijze middenpartijen zouden ook moeten meewerken aan een oplossing.

Maar PvdA en D66 zijn geen wijze middenpartijen meer, zoals (lang) voorheen. Ze zijn deel gaan uitmaken van de cultuurmarxistische identiteitszweer in het politieke centrum. Ze zijn radicaal links geworden, helemaal op sleeptouw genomen door radicale politieke bewegingen die zich ontwikkeld hebben in de Verenigde Staten. De chaos daar, plant zich voort hier. Om de politiek weer gezond te maken, moeten we zo snel mogelijk van die ideologische vervuiling af. Radicaal linkse partijen horen niet thuis in het politieke centrum. 

Laat PvdA-burgemeester Aboutaleb en D66-wethouder Kasmi zo wijs zijn om hierin het voortouw nemen. Alle cultuurmarxisten naar GroenLinks s.v.p., zodat er weer ruimte voor progressieve redelijkheid en intellectuele nuance komt in het politieke midden. Alle zichzelf respecterende Rotterdamse schrijvers en intellectuelen zouden hierbij een handje moeten helpen. Dat is ook creatief eigenbelang: cultuurmarxisme en de vrijheid van meningsuiting vormen in de praktijk een slecht huwelijk. 

Het is tijd dat D66 en de PvdA ophouden te bestaan. 

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road