dinsdag 7 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

De oBike in opspraak

4 augustus 2017 (de Redactie)

PvdA vraagt debat aan over de oBike: “Gebruiken is betalen!”

De Partij van de Arbeid heeft een raadsdebat aangevraagd over de oBikes die sinds enkele weken overal in het Rotterdamse straatbeeld te zien zijn. De partij wil opheldering over of, en welke afspraken het college heeft gemaakt met de exploitant over de komst van duizenden fietsen in Rotterdam.

De oBike werd gepresenteerd als een mooi initiatief uit naam van de deeleconomie. Daar heeft de partij ernstige twijfels over: “De oBike is een eenvoudig commercieel concept dat gebruik maakt en derhalve profiteert van de Rotterdamse buitenruimte, aldus fractievoorzitter Leo de Bruijn.


Als blijkt dat de oBike inderdaad geen deelsysteem is maar een commerciële operatie die zonder te betalen gebruik maakt van de openbare ruimte, dan wil de PvdA weten welke maatregelen het college gaat nemen om de commerciële exploitatie van deze fietsen te reguleren. Ook vraagt de partij zich af wat de plaatsing van de oBikes betekent voor Gobike, de onderneming die eerder na een aanbestedingsprocedure de aanbesteding voor elektrische deelfietsen gegund heeft verkregen.

Veel Rotterdammers ondervinden overlast van de tweewielers doordat fietspartkeerplekken, bekostigd door belastingbetalers, worden bezet. Het feit dat de “strooifietsen” overal kunnen worden geplaatst leidt tevens tot een slordig straatbeeld. Veel burgers zijn de oBikes dan ook zat: “De klachten stromen bij ons dagelijks binnen”, aldus de fractievoorzitter.

De PvdA is een groot voorstander van het aantrekkelijker maken van de stad en meer mensen te bewegen naar de fiets. “Dit moet echter wel op een dusdanige manier gebeuren dat iedereen daarvan in wederkerigheid profiteert en niet voor overlast zorgt.”

Bron gebruikte foto's hieronder: oBike

Zie hieronder voor de schriftelijke vragen hieromtrent, gesteld aan Burgemeester en Wethouders van Rotterdam door PvdA-raadslid Leo Bruijn

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Schriftelijke vragen cf. art. 30 van het Reglement van Orde
Betreft: Aanvullende vragen t.b.v. debat over de oBike

Rotterdam, 2 augustus 2017

Geacht college,

1. Wat betekent de plaatsing van de circa 800 fietsen van O-bike voor Gobike, de onderneming die eerder na een aanbestedingsprocedure deze aanbesteding voor elektrische deelfietsen gegund heeft verkregen?

2. Is er contact geweest met Gobike over de plaatsing van de fietsen van O-bike?

3. In hoeverre verhoudt de plaatsing van de rijwielen van O-bike zich tot de eerder gedane aanbesteding?

4. Was het college op de hoogte van de komst van de 800 tweewielers van O-bike in Rotterdam. Zo ja, zijn er ook afspraken gemaakt? Indien nee, welke maatregelen neemt het college dan om de commerciële exploitatie van deze fietsen ofwel te reguleren, ofwel deze fietsen uit het straatbeeld te verwijderen.

De Partij van de Arbeid staat positief tegenover het gebruik en de uitrol van deelfietsen. Echter vinden wij wel dat elke partij ook de mogelijkheid moet hebben om middels een uitvraag door de gemeente aan deze gunning deel te nemen. Aspecten die daarin zouden kunnen worden meegenomen zijn o.a. de kwaliteit van de fietsen, de wijze van verspreiding, inzameling en verdeling in de stad en de stalling in daarvoor geëigende voorzieningen.

5. Is met O-bike over soortgelijke aspecten überhaupt gesproken. Zo ja, kunt u dan aangeven welke aspecten besproken zijn?

6. In hoeverre kunnen andere aanbieders van deelfietsen die ook op deze markt zouden willen opereren alsnog opteren voor de uitrol van deelfietsen in Rotterdam?

Leo Bruijn / P.v.d.A.Deel dit bericht met je vrienden!