woensdag 23 september 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

De laatste ‘sonnetettes’ van Driek van Wissen

5 januari 2011 (door de redactie)

Een ‘sonnetette’ is een uitvinding van de vorig jaar overleden voormalige Dichter des Vaderlands Driek van Wissen. Het is een tot 6 regels verkleind sonnet met het rijmschema ABBA CC , waarbij de uiteenzetting in de eerste vier regels plaatsvindt en de grappige clou in de twee laatste.

Een voorbeeld van 3 september 2003, naar aanleiding van het ‘werkontbijt’ van premier Balkenende op het Witte Huis bij president Bush.

 

BETER VROEG DAN NOOIT
Nu de Amerikaanse president

Onlangs met Balkenende heeft ontbeten

Is het misschien wel aardig om te weten

Waarom dit treffen zo vroeg was gepland.

 

Wel, Bush heeft hier persoonlijk voor gepleit:

Hij wilde graag een ei bij zijn ontbijt.


Onder de titel ‘De laatste jaren’ is nu bij Nijgh & Van Ditmar een door zijn vriend Jean Pierre Rawie samengestelde bundeling verschenen van een aantal kenmerkende ‘sonnetettes’ uit de periode 2000 tot en met 12 mei 2009.Een mooi overzicht van onze recente geschiedenis.Van Wissen overleed op 21 mei van dat jaar.

 

Een van zijn laatste bijdragen handelde over het misbruik van jongens door paters op katholieke internaten op 6 maart 2010.

De zelf katholiek opgegroeide Van Wissen omschreef het zo:
 

JONGENS WAREN WE…

Ook ik ben bij de paters schoolgegaan

En dus loop ik nu bij de psychiater

Omdat niet een zo’n pedofiele pater

Mij indertijd als jonge knaap zag staan

 

Ik ging in alle onschuld door een hel:

Waarom ik niet en al mijn vriendjes wel?


Zoals de lezer van deze site sinds kort ziet proberen enkele medewerkers regelmatig ook de actualiteit in deze stijlvorm te vatten. En dat valt om de drommel niet mee.

In Groningen, waar hij zijn hele leven heeft gewoond, zijn er nu initiatieven om een groot publiek aan te zetten tot een wedstrijd ‘sonnetette’ schrijven.


Ik hou u op de hoogte.

 

Deel dit bericht met je vrienden!