zondag 22 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Brief aan de Kamer

Kabinet en media - vertrouwelijkheid versus wantrouwen

28 april 2021 (de redactie)

Minister-president Mark Rutte reageerde in een brief aan de Tweede Kamer namens het demissionaire kabinet op berichtgeving van RTL Nieuws over de ministerraadsbesluitvorming over de problematiek van de kinderopvangtoeslag. In de brief aan de Kamer benadrukte de demissionaire premier het belang van vertrouwelijkheid van die stukken en de uitzonderlijkheid die het kabinet noopt deze strikt vertrouwelijke en geheime notulen in dit geval openbaar te maken. De premier spreekt over een zeer uitzonderlijke stap en benadrukt het belang van vertrouwelijkheid. In de begeleidende brief aan de Kamer staat:

De beraadslagingen van de ministerraad vormen binnen dit bestel het schakelpunt tussen de individuele ministeriële verantwoordelijkheid en de collectieve verantwoordelijkheid van het kabinet als geheel. Voor het ordentelijk verloop van besluitvormingsprocessen en voor de kwaliteit van besluiten is het van groot belang dat alle relevante invaishoeken in de beslotenheid van de ministerraad aan de orde kunnen komen.

Om toch die notulen te onthullen voeren de demissionaire premier en  kabinet aan ze de opdracht hebben om datgene te doen wat in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk is. En de brief vervolgt:

Dit impliceert in ieder geval dat het demissionaire kabinet al hetgeen nodig is voor de bestrijding van de coronacrisis, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, moet kunnen doen. Er is daarom juist nu belang bij bestuurlijke slagkracht voor het demissionaire kabinet op basis van vertrouwen. Het kabinet stelt bovendien vast dat deze informatie reeds met de parlementaire ondervragingscommissie is gedeeld.

En dat staat niet in brief: maar er is gelekt. Daarvan is aangifte gedaan dus dat wordt onderzocht. Er gaan geruchten dat gelekt  zou zijn door een lid van dezelfde parlementaire ondervragingscommissie. 

 

 

 

 

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!