maandag 6 april 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

De Eemshaven: Het wordt uiteindelijk wel wat

25 mei 2009 (door de Redactie)
Op 7 juni 1973 vloog ik met een aantal medeleden van de nog steeds bestaande Rotterdamse Havenpersclub Kyoto van het vliegveld Zestienhoven naar de Noordelijke luchthaven Eelde. De aanleiding was de opening van een uitbreiding van de haven van Delfzijl en de nieuwe Eemshaven door koningin Juliana. De organisatoren vonden het een goede zaak wanneer ook de gespecialiseerde Rotterdamse haven – en scheepvaartpers hierbij aanwezig was.

Op dat ogenblik was ik – net 30 jaar – de haven – en scheepvaartredacteur bij het Rotterdamse Het Vrije Volk. Destijds verreweg nog de grootste krant van Rotterdam en omstreken. Tijdens de busrit naar Delfzijl kon ik mijn collega’s verrassen door mijn geboortehuis in dat stadje aan te wijzen. De Rotterdammers waren verbijsterd. “ Kom jij hier vandaan?”


Dezer dagen was ik er weer. Nu in het gezelschap van een aantal VVD- prominenten, die in het kader van de Europese verkiezingen een bezoek brachten aan zowel Delfzijl als de Eemshaven. De delegatie stond onder leiding van de huidige voorzitter van de VVD en de voormalige burgemeester van zowel Delfzijl als Rotterdam Ivo Opstelten. Toen we aan het einde van de dag een korte wandeling maakten door het centrum van Delfzijl werd Opstelten aangehouden door een ouder stel. “Opstelten. Wat krijgen we nou. Kom je terug?”

Met die Eemshaven ging het jarenlang niet goed. De bedoeling was dat het een industrieel olie – en chemie centrum zou worden. Maar kort daarna brak de eerste oliecrisis uit en bleef het lang stil. In Delfzijl zelf ging het in ieder geval aanmerkelijk beter vanwege de vestiging van AKZO en alle aan chloor gebonden chemische activiteiten die daar het gevolg van waren.

Een belangrijk moment was in 1996 de oprichting van de Groninger Seaports die sinds dat jaar optreedt als coördinator voor zowel de havengebonden activiteiten in Delfzijl als de Eemshaven. Er is nu sprake van opbloeiende Groningse havens. Ik citeer hier het gespecialiseerde blad Maritiem Nederland. Met de reeds bestaande elektrische centrale wil Groningen Seaports in de toekomst beheerder zijn van het grootste energieproductiecentrum van Nederland en wellicht zelfs Europa. Het Duitse bedrijf BKB ( onderdeel van EON) heeft vergevorderde plannen om een centrale te bouwen die elektriciteit uit afval produceert. Er wordt een onderzeese kabel aangelegd om in Noorwegen met waterkracht opgewekte elektrische gelijkstroom in de Eemshaven om te zetten tot wisselstroom voor het Nederlandse elektriciteitsnet. De plannen voor een nieuwe kolenvergasser verkeren in de eindfase. Maar naast kolen kan deze centrale ook biobrandstoffen en aardgas omzetten in synthetisch gas.

Het waait vrijwel altijd in de Eemshaven en daarom zijn er plannen om naast de bestaande windmolens 196 nieuwe, grotere en meer efficiënte windmolens met ieder een capaciteit van 3 megawatt te bouwen.

Er komt in dat kader een nieuwe kade voor tankers met vloeibaar gas. LNG dus. Het klassieke nadeel van de noordelijke havens, weinig industrie en veel landbouw, wordt omgedraaid met de aanleg van de al bijna voltooide biodieselfabriek BioValue. Jaarlijks moet deze fabriek vele miljoenen liters biodiesel uit koolzaad produceren. Na het uitpersen van het koolzaad blijven grondstoffen over voor nieuwe producten.

Het streven is uiteindelijk in de Eemshaven zo’n 20 procent van de Nederlandse energiebehoefte te produceren. In dat licht bezien getuigt natuurlijk het plan van de gemeente Amsterdam om zelf in de eigen energiebehoefte te gaan voldoen van een provinciale achterlijkheid die we wel vaker in de hoofdstad aantreffen.

Een mooi voorbeeld van bio industrie is de gezamenlijke moutfabriek van Bavaria en Agrifirm. Hier wordt mout voor bierbrouwers over de gehele wereld geproduceerd. Slechts tien werknemers zijn hierbij nodig maar de brouwgerst wordt aangeleverd door zo’n 2500 boeren.

De overslag van goederen zit in de lift. Vorig jaar werd het record van 7 miljoen ton bereikt. Vooral op de korte afstand floreert de scheepvaart. Daar zijn grote rederijen zoals Wagenborg (150 schepen) en Wijnne @ Barends bij betrokken met het transport van houtproducten en papier. Er komt een nieuwe passagiersterminal voor de Duitse veerdienst van AG Ems, die vorig jaar 330.000 personen van en naar het Duitse Waddeneiland Borkum vervoerde.
Opmerkelijk is ook, zowel in Delfzijl als in de Eemshaven, de aanleg van kleinere faciliteiten ten behoede van het midden- en kleinbedrijf.
 De Eemshaven is een van de locaties waar het internetbedrijf Google een omvangrijk datacentrum heeft gevestigd. Inderdaad. Waarom zou je daarmee aan de Amsterdamse Zuidas gaan zitten?
Of zoals oud-burgemeester Opstelten aan het einde van het bezoek tevreden vaststelde:” Het heeft even geduurd, maar het wordt nu echt wel wat.”
Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road