zaterdag 25 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Indiener van de motie, D66-raadslid Robin de Roon, foto rotterdam.d66.nl

D66 wil Feestelijke Foute Truien Dag op Stadhuis

11 december 2019 (de redactie)

D66-raadslid Robin de Roon heeft een motie ingediend om een Feestelijke Fouten Truien Dag op het Rotterdamse stadhuis te organiseren. De motie wordt donderdag tijdens de raadsvergadering behandeld.

Hier de tekst van de motie:

Motie: ‘De Feestelijke Foute Truien Raad’

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 december 2019.

Constaterende dat:

• De gemeenteraad rondom het einde van het kalenderjaar twee weken reces heeft;

• Veel organisaties themakledingdagen hanteren, zoals ‘Halloween’ of ‘Casual Friday’, waarbij wordt afgeweken van de organisatorische en culturele kledingnorm;

• Het Rotterdamse stadhuis nog niet een dergelijke themadag kent.

Overwegende dat:

• Het einde van het kalenderjaar als een feestelijke periode wordt beschouwd;

• Een themakledingdag op werkplekken kan zorgen voor gevoelens van geluk, lol, verbroedering, cohesie en relativering;

• De gemeente Rotterdam inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan;

• Individuele keuzevrijheid om mee te doen aan themakledingdagen voorop moet staan;

• Een kledingthemadag door individuen op verschillende manieren en subjectief mag worden geïnterpreteerd;

• Enkele functies op het stadhuis worden uitgevoerd in uniformen, waar ook wel een mouw (of stropdas) aan te passen valt.

Verzoekt de griffie, de raad en het college van het Stadhuis:

• Om jaarlijks op de dag van de laatste (actualiteiten)raadsvergadering voor het reces, dit jaar op 19 december, op het stadhuis gekleed te komen in het thema ‘feestelijke foute truien’;

• Hierover breed te communiceren onder alle medewerkers en collega’s op het stadhuis;

• Daarbij rekening te houden met inclusiviteit, individuele keuzevrijheid en (on)mogelijkheden omtrent uniformen bij bepaalde functies.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin de Roon

D66 Rotterdam

Deel dit bericht met je vrienden!