zaterdag 18 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

Satellietbeeld Haven Rotterdam Foto CC

Covid-19 pandemie drukt goederenoverslag in haven

24 juli 2020 (de redactie)

De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2020 een overslag gerealiseerd van 218,9 miljoen ton. Dat is 9,1% minder dan in het eerste halfjaar van 2019, hetgeen destijds een overslagrecord was. Ondanks de ontwrichtende impact van de Covid-19 pandemie op economie, productie en logistiek, bleef de Rotterdamse haven 100% operationeel. De economische impact door Covid-19 is de belangrijkste verklaring voor de volumedaling.

Kernpunten eerste halfjaar:

  • Totale overslag 218,9 miljoen ton (-9,1%).
  • Aanzienlijke reductie in overslag kolen, ertsen en minerale olieproducten, geringe reductie in overslag containers, groei in overslag biomassa en LNG.
  • Omzet nam 0,7% toe naar € 360,4 miljoen.
  • Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening daalde 4,8% naar € 128,4 miljoen.
  • Gezonde financiële positie Havenbedrijf maakt aanhoudend hoog niveau investeringen mogelijk (bruto investeringen bedroegen € 136,4 miljoen) onder andere in Theemswegtracé, Container Exchange Route en Maasvlakte Plaza.
  • Havenbedrijf heeft mede op verzoek van de Rijksoverheid investeringsprojecten geïnventariseerd die Nederland kunnen verduurzamen èn het herstel van de economie kunnen bespoedigen (Startmotor).

 

Lees meer over:

Economie haven corona
Deel dit bericht met je vrienden!