dinsdag 7 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Corporaties op Zuid mógen betalen, maar hoeven niet

29 mei 2019 (de redactie)

Rijk, de gemeente Rotterdam en de woningcorporaties investeren flink om de woon- en leefkwaliteit in Rotterdam Zuid te verbeteren. De gemeente en corporatie Woonbron hadden geschil over mogelijk verplichte financiering door de corporaties van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. Gemeente en Woonbron vroegen Minister Ollongren om een uitspraak. De minister geeft als bindend advies dat woningcorporaties wel uit eigen middelen een bijdrage mógen leveren, maar daartoe niet verplicht kunnen worden.

De drie partners in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) hebben afgesproken om de eenzijdigheid in de goedkope particuliere woningvoorraad te doorbreken door een grondige aanpak en realisatie van meer gemengde woonmilieus. De corporaties investeren veel in de eigen woningvoorraad in Rotterdam Zuid. Rotterdam vraagt corporaties om uit eigen middelen ook mee te betalen aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad. De corporaties zien het niet als hun taak om geld van huurders in te zetten om achterstallig onderhoud van woningen van particuliere eigenaren te betalen. De bewonersorganisatie van Woonbron deelt dit standpunt. Woonbron en de gemeente Rotterdam legden dit geschil voor aan minister Ollongren om haar om een uitspraak te vragen.

Een speciale geschillencommissie heeft het geschil tussen de gemeente en Woonbron bekeken en de minister neemt het advies van de commissie over. Dit advies is dat de gemeente woningcorporaties niet kan verplichten om uit eigen middelen te investeren in de particuliere woningvoorraad. Wel mogen de woningcorporaties een bijdrage leveren.

Financiering aanpak particuliere woningvoorraad
De corporaties zijn naast de gemeente en het Rijk financiers van het NPRZ. De beslissing van de minister heeft de komende drie jaar geen gevolgen, omdat over de financiering van de projecten in de huidige coalitieperiode afspraken zijn vastgelegd, in het NPRZ uitvoeringsplan 2019-2022,

Los van het vraagstuk van de financiering van de grondige aanpak van de particuliere voorraad, blijven Woonbron en de gemeente onverminderd achter de ambitie staan om de doelen van het NPRZ te realiseren. In geval van Woonbron betekent dit onder meer dat zij haar inspanningen voor focuswijk Carnisse onverminderd voortzet, nu en in de toekomst.

Laat RV&M weten wat u vindt van de woningverbetering in Rotterdam Zuid?

 

Deel dit bericht met je vrienden!