zaterdag 4 juli 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Foto sikkom.nl

Coronavirus afkomstig van vleermuizen

27 januari 2020 (door de redactie)

“Dit virus is vrijwel zeker afkomstig van vleermuizen en genetisch vrijwel identiek aan een virus dat eerder in vleermuizen is gevonden. Maar we weten nog niet of dit virus direct vanuit vleermuizen komt of via een ander zoogdier. Het verhaal dat nu de ronde doet dat het virus bij slangen vandaan komt, is ongefundeerd en blijkt niet uit de analyse van erfelijk materiaal.” Aldus onderzoekers van de Universiteit van Utrecht.

Het coronavirus, rood, dringt hier binnen in de gastheercel, blauw. Hiervoor bindt het oranje eiwit zich aan het blauwe molecuul op het oppervlak van de gastheercel. Dit is de eerste stap in de infectie.

Foto Universiteit van Utrecht

Deel dit bericht met je vrienden!

De toekomst is vandaag, de geschiedenis wordt morgen geschreven

Vandaag&Morgen is een uitgave van Stichting Third Road. Steun onze verslaggeving op NL55 INGB 0009 2593 29 t.n.v. Stichting Third Road