vrijdag 17 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

De Doelen moet reorganiseren Foto RG

Coronacrisis dwingt de Doelen tot reorganisatie en ontslagen

4 oktober 2020 (de redactie)

Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam moet reorganiseren. Directeur Janneke Staarink: “Al sinds het begin van de coronacrisis zagen we aankomen dat wij op termijn niet meer aan onze betalingsverplichtingen zouden kunnen voldoen. Nu is het moment daar dat we moeten constateren dat naast het niet verlengen van tijdelijke contracten, de coronacrisis ook de Doelen dwingt tot een reorganisatie. Daarbij moeten we tot onze grote spijt het vaste dienstverband beëindigen van 19 medewerkers (15 fte).

Pijnlijk

Dit is een pijnlijke, maar tegelijk ook onontkoombare stap. Pijnlijk, omdat we ons maar al te goed realiseren dat dit besluit grote consequenties heeft voor de collega’s die hun baan verliezen én zwaar is voor de collega’s die blijven. Maar ook een onvermijdelijke en noodzakelijke stap, die we in nauw overleg met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad hebben moeten nemen om te waarborgen dat het Rotterdamse icoon de Doelen in afgeslankte vorm een gezonde organisatie is, en dat ook in een nieuwe economische realiteit blijft.”
 

Alle cultuurlocaties hard geraakt 

Alle congres-, culturele en eventlocaties in Nederland en Rotterdam worden hard geraakt door de huidige coronamaatregelen. In de afgelopen maanden heeft de Doelen gebruik gemaakt van verschillende noodregelingen, zoals de NOW, en noodfondsen zoals die van de gemeente Rotterdam. Daar zijn we zeer dankbaar voor en daarmee hebben we tot nu toe het hoofd boven water kunnen houden. 
 
Het perspectief is echter niet rooskleurig. Een organisatie als de Doelen wordt extra hard geraakt omdat het een groot deel van de inkomsten zelf verdient, bijvoorbeeld door het huisvesten van grote, internationale congressen waarmee culturele activiteiten voor de stad en het publiek bekostigd worden. Met name de grote en internationale congressen, die dankzij de huidige coronamaatregelen voorlopig niet meer in de oude omvang plaatsvinden, leverden juist een grote financiële bijdrage aan de exploitatie.
 
Staarink: “De Doelen wil in afgeslankte vorm zo flexibel mogelijk in kunnen inspelen op de vragen om haar heen en met lagere structurele lasten de continuïteit op langere termijn veiligstellen. We zullen - nog meer dan voorheen - de afweging moeten maken hoe we de beschikbaarheid van onze mensen, zalen en faciliteiten optimaal kunnen afstemmen op de behoeften van onze partners, huurders en de stad.” 
 
In deze onzekere tijd zoeken we naar nieuwe wegen en nieuwe initiatieven om onze rol inhoud te geven. Daar werken we samen met onze Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en in afstemming met de Gemeente Rotterdam hard aan.

Zie ook:

Lees meer over:

Kunst Cultuur muziek corona
Deel dit bericht met je vrienden!