zaterdag 22 januari 2022

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Foto Nasa

Cop26 voornaamste resultaat: volgend jaar verder

15 november 2021 (een van de redacteuren)

Afgelopen zaterdag sloot in Glasgow COP26 af. Na lange onderhandelingen werd in slotverklaring overeengekomen tussen de 200 landen om het doel van maximaal 1.5 graad globale temperatuurstijging door menselijke broeikasgasuitstoot, na te bliven streven en de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 na te komen.  

Zo eindigde COP26 met een redelijk vrijblijvende overeenkomst om dit decennium de klimaatactie te versnellen en vuile kolencentrales uit te faseren.

Maar misschien was het belangrijkste resultaat van de landen van de wereld wel de afspraak om voortaan ieder jaar bij elkaar te komen in plaats van éénmaal per vijf jaar. Zo'n jaarlijkse internationale bijeenkomst van wereldleiders en hun afgevaardigden zet waarschijnlijk meer druk op de inspanningen van de internationale gemeenschap en de individuele landen om zich in te spannen voor reductie van broeikasuitgasstoot op zo'n schaal dat het ook werkelijk de gestelde doelen dichter bij brengt. 

Zie ook:

Lees meer over:

Klimaattop
Deel dit bericht met je vrienden!