vrijdag 3 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Compromissen in stad onvermijdelijk

21 maart 2014 (Hans Roodenburg)

Eén ding is na de verkiezings-uitslag in Rotterdam wél duidelijk. Welk college van burgemeester en wethouders ook wordt gevormd, elke mogelijk coalitievorming zal ertoe leiden dat partijen forse compromissen moeten sluiten ten opzichte van hun verkiezingsprogramma’s. Echter de grootste landelijke commotie is ontstaan over de uitspraak van Wilders op een verkiezingsbijeenkomst van zijn PVV in Den Haag.

Waar hij de aanwezigen, met hun grote instemming, nogal retorisch vroeg: ,,Willen jullie in deze stad én in Nederland méér of minder Marokkanen.’’

Paspoort
Het leukst hebben gereageerd de opgeleide en ingeburgerde Nederlanders van Marokkaanse afkomst door met hun paspoort in de hand zich te fotograferen in het stemhokje.
Tot nu toe had Wilders altijd geroepen dat ‘criminele Marokkanen’ terug naar hun land moesten. Maar het bijvoeglijk naamwoord ‘criminele’ liet hij deze keer bewust (?) na. Het heeft al geleid tot het terugtreden uit de PVV van de Tweede Kamerleden Roland van Vliet en Joram van Klaveren en het Haags raadslid (nr. 5) Chris van der Helm.
Een van onze vaste reagerende personen, Eerste Kamerlid Ronald Sörensen, heeft al op RTV Rijnmond gezegd voorlopig achter de uitspraken van Wilders te staan. Niettemin buigt zijn Eerste Kamerfractie zich dinsdag over de Marokkanenrel van Wilders.

Ludieke protesten tegen Wilders uitspraak.

Leefbaar
De met de PVV bevriende partij Leefbaar Rotterdam gooit inmiddels wat olie op de golven. Volgens lijsttrekker Joost Eerdmans is Leefbaar Rotterdam géén PVV. De uitspraken van Wilders over ‘minder Marokkanen’ verwerpt hij. ,,Kopvoddentax etc idem. Leefbaar Rotterdam benoemt problemen en pakt die aan,’’ zo meldt hij in een tweet.
De vraag is welke invloed de verwerpelijke uitspraken van Wilders zou hebben gehad op de verkiezingsuitslag van Leefbaar Rotterdam in een stad waarin ook veel Nederlanders van Marokkaanse komaf – soms crimineel – wonen.
Zoals al eerder voorspeld hebben 10 partijen in Rotterdam zetels gehaald. De winnaar is Leefbaar Rotterdam met 14 zetels, echter evenveel als vier jaar terug. In de peilingen, die wij nooit serieus hebben genomen, stond de partij 1 of 2 zetels hoger.

Verliezer
Wel is iedereen in het land erover eens dat de PvdA de allergrootste verliezer is. In Rotterdam heeft zij slechts 8 zetels gehaald (waren er 14). D66 en SP zijn eigenlijk grotere winnaars dan Leefbaar Rotterdam want zij komen respectievelijk uit op 6 zetels (waren er 4 voor D66) en 5 zetels (waren er 2 voor de SP). VVD en GroenLinks zakken er 1 naar respectievelijk 3 (was 4) en 2 zetels (was 3). De christelijke partijen CDA en ChristenUnie-SGP blijven op 3 en 1 staan. Nieuw is de Partij van de Dieren met 1 zetel en vooral NIDA met (verrassend) 2 zetels. De drie one-issue-partijen die zich richten op de belangen van ouderen hebben het niet gered.

NIDA
Eigenlijk min of meer de grootste verrassing ten opzichte van de onvoorspelbare indicaties uit peilingen waren de 2 zetels voor de lokale Rotterdamse NIDA die op islamitische inspiratie is gebaseerd. Hun programma erbij gepakt. ,,Een verfrissende, alomvattende kijk waarmee we de ecologische, religieuze, economische, culturele en sociale uitdagingen, waar onze stad voor staat, aan zullen gaan,’’ zo werd al voor de gemeenteraadsverkiezingen in het algemeen gesteld.
De partij zou vooral de ietwat hoger opgeleide moslims (jawel ook de Marokkanen) hebben aangetrokken die vroeger vaak hun stem uitbrachten op de PvdA. Waarschijnlijk zal men geen rol spelen bij de collegevorming.

Nourdin El Ouali van de nieuwe partij NIDA komt met 2 zetels in de Rotterdamse raad.

College
Vroeger moest binnen 41 dagen een college worden gevormd. Maar daar houden zich weinig partijen in moeizame gemeenten aan. In Rotterdam willen de lijsttrekkers al eerst een verkenner voor de coalitievorming. Jan Kees de Jager (ex- minister van Financiën van het CDA) zou dat moeten doen.
Dit geeft al aan dat de partijen bang zijn enorm gezichtsverlies te leiden als zij bij de collegevorming veel water bij de wijn (ten opzichte van hun oorspronkelijke verkiezingsprogramma) moeten doen.
Vooral lijsttrekker Joost Eerdmans van de grootste qua zetels, Leefbaar Rotterdam, heeft daar baat bij. Hoeft hij niet ineens bij een mislukte poging bij de pakken gaan neerzitten.
Welke colleges zijn mogelijk in Rotterdam? Als allereerste komt uiteraard winnaar Leefbaar Rotterdam aan de orde. Deze partij zou het dagelijks bestuur kunnen vormen met VVD en D66 maar dan hebben deze partijen maar een meerderheid van 1 zetel. Het CDA (van Jan Kees de Jager) erbij zou men wat ruimer in het jasje zitten. Het lijkt voor de hand liggend dat de grootste verliezer, de PvdA, de komende vier jaar in de oppositie beland (zoals na 2002 toen Pim Fortuyn verrassend de verkiezingen met Leefbaar Rotterdam won).

Combinaties
Haakt Leefbaar Rotterdam af – niemand verwacht dat - maar als zij niet bereid is tot compromissen dan is een combinatie van PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA en zelfs NIDA een optie. NIDA maakt volgens onze opvattingen een grotere kans dan een andere winnaar de SP die in programmavergelijkingen wel erg ver afstaat van de huidige coalitiepartners van PvdA, VVD, D66 en CDA (zij hebben niet genoeg zetels om door te gaan).

Joost Eerdmans (midden) van Leefbaar Rotterdam, de met de PVV bevriende partij, laat ons weten: 'Ik verwerp de uitspraken van Wilders over 'Minder Marokkanen'. Ook de uitlating over kopvoddentax!' ,,Wij benoemen problemen en pakken die aan,’’ zo meldt hij in een tweet.

Hierbij wreekt zich dat de SP toch deels van communistische, leninistische of marxistische afkomst is. En daarvan moeten weinig Rotterdammers iets hebben. Het is bepaald geen partij van handen uit de mouwen. Meer van de uitkeringen en de hoge kosten vergende ouderenzorg.
Leefbaar Rotterdam en de huidige PvdA beschikken samen net niet over een meerderheid in de gemeenteraad (22 van de 45 zetels). Maar dat die twee elkaar weten te vinden is gezien het verleden en de uitspraken in de verkiezingstijd ongeloofwaardig. Rotterdamse PvdA-coryfeeën als Peter van Heemst en Bram Peper (oud-burgemeester) menen dat de PvdA Rotterdam nu zijn wonden moet likken.

Aboutaleb
Een heel aparte rol in het nieuwe college krijgt PvdA-burgemeester Aboutaleb (jawel, ook van Marokkaanse afkomst). Hij heeft zich voortdurend nogal neutraal opgesteld. Hoewel sommige andere media er anders over denken, is deze Amsterdammer een ware Rotterdammer geworden die er zeker prat opgaat dat hij een in Nederland volledig geïntegreerde Marokkaan is. De kritiek van Leefbaar Rotterdam op hem is dan ook gering geworden.

Tenslotte zijn we benieuwd hoe onze vaste groep van mensen die hieronder reageren – voornamelijk van PVV- of Leefbaar Rotterdam-huize - zich nu opstellen en vooral of zij achter de uitspraken van Wilders over de Marokkanen in het algemeen – dus niet alleen over de ‘criminele’ - staan of dat zij hiervan genuanceerd (?) afstand nemen. Zolang ze niet allerlei onwettige scheldpartijen doen, zijn hun reacties welkom.

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!