maandag 6 april 2020

webZine over stad, cultuur
en wereld

Broedvlakte

2 juli 2011 (door de Redactie)

Broedvlakte


De Tweede Maasvlakte ligt stil

Een oeverzwaluw is aan ‘t broeden

Dus wat iedereen daar wil verhoeden

Is dat het komt tot een geschil


Wie zei, nu het werk wordt gestaakt

Dat één zwaluw nog geen zomer maakt?


JBO

Zie voor meer Knipoogjes ookwww.janbooister.nl

Rotterdam Vandaag & Morgen
webZine over cultuur, stad & wereld 
E-mailadres: contact@vandaagenmorgen.nl

Advertenties. Tarieven en ontwerp, neem contact op met: 

info@vandaagenmorgen.nl

Uitgever: Stichting Third Road. KvK-nummer: 24293703

info@vandaagenmorgen.nl  

Hoofd- en eindredactie: Kees Versteeg, Ronald Glasbergen, Jana Beranová

contact@vandaagenmorgen.nl