woensdag 20 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Handboeien Foto mvd cc

Betere opvang gevaarlijke 'verwarde' personen

8 november 2020 (de redactie)

Het ministerie van Justitie heeft afgelopen week met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Dienst Justitiële Inrichtingen een doorbraak bereikt in de aanpak hoe om te gaan met de zorg aan personen met een hoog veiligheidsrisico.

Het gaat erom meer inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van beveiligde zorg voor deze mensen. De inzet is dat er landelijk sneller zicht is op waar de opnamecapaciteit voor beveiligde zorg beschikbaar is.

1.500 mensen met stoornis, beperking , verslaving

Het gaat landelijk om een groep van ongeveer 1.500 mensen met een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking en/of verslaving, die een ernstig risico vormen voor zichzelf of hun omgeving.

De bewindslieden Grapperhaus en Blokhuis hebben met betrokken partijen een convenant getekend waarin is afgesproken een ‘dashboard’ in te richten dat gaat helpen ‘real time’ inzicht te krijgen in het aanbod van (beschikbare) beveiligde zorg, zodat mensen die toegang dienen te krijgen tot beveiligde zorg sneller opgenomen kunnen worden. Binnen een in te stellen landelijk coördinatiepunt kunnen knelpunten die aan de hand van het dashboard naar boven komen bespreekbaar gemaakt worden

Het dashboard is een hulpmiddel voor de reeds bestaande opname- en plaatsingspraktijk. Het convenant is ondertekend door VGN, de Nederlandse ggz, JenV, VWS en DJI.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!