woensdag 20 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Betere ondersteuning kwetsbare Rotterdammers

24 juli 2019 (de redactie)

(van onze redactie)

De Gemeente Rotterdam 'wil meer maatwerk en zorg voor daklozen en andere kwetsbare Rotterdammers die niet zelfstandig kunnen wonen en leven' zo meldt een persbericht van de gemeente met de titel 'Meer maatwerk voor kwetsbare Rotterdammer'. Betere nachtopvang, doorstroming, preventie en meer inzicht hoe het problemen voorkomen kunnen worden, maken daar deel van uit.

'Het is tijd voor de volgende stap' vindt wethouder Sven de Langen, 'Iedere Rotterdammer die dat nodig heeft, heeft recht op een eigen plek met passende zorg', zo sprak hij naar aanleiding van de presentatie deze maand van het Plan van Aanpak Kwetsbare Rotterdammers. Daarin staat een nieuwe aanpak beschreven waarmee kwetsbare Rotterdammers sneller een dak boven het hoofd moeten gaan krijgen en een 'stabiel leven kunnen opbouwen'.


nachtopvang nieuwe stijl
Deel van die aanpak is 'meer maatwerk'. Een voorbeeld daarvan is de nachtopvang nieuwe stijl. Die gaat bestaan uit drie elementen: het Warm Welkom betekent eenduidige informatie voor de mensen in de nachtopvang over begeleiding, dienstverlening en de huisregels. Beter Bad staat voor adequate doucheruimtes waar spullen veilig zijn en men in een rustige omgeving kan douchen en omkleden. En als laatste de Pop up Privacy en Kleine Kamer. Grote slaapzalen met stapelbedden maken plaats voor een meer rustgevende inrichting waarbij gebruik gemaakt wordt van afscheidingen. Ook zijn er kleine kamers beschikbaar voor daklozen die in een doorstroomtraject zitten naar een andere vorm van huisvesting. De eerste nachtopvang nieuwe stijl wordt dit jaar geopend aan de Bredestraat bij de Mariniersweg.

kleine woningen
Er wordt ingezet op het realiseren van meer tussenvoorzieningen: kleinschalige huisvesting voor de kwetsbare Rotterdammer. Met de juiste hulp en ondersteuning kunnen mensen vervolgens doorstromen naar reguliere huisvesting. “We willen op meer plekken in de stad kleinschalige huisvesting voor kwetsbare Rotterdammers creëren. Rotterdam is een inclusieve stad. Iedereen heeft recht op een nieuwe kans. Zo snel mogelijk onder een eigen dak. Zo snel mogelijk een kans om zelf, met de juiste zorg en ondersteuning, het leven terug op de rails te krijgen”, zegt wethouder De Langen. Daarnaast wordt het stedelijk bemoeizorgteam uitgebreid, zodat de complexe groep buitenslapers goede ondersteuning krijgt en naar de juiste zorg begeleid wordt.

dakloosheid voorkomen
In het plan van aanpak gaat veel aandacht naar het voorkomen van problemen, zoals bijvoorbeeld dakloosheid. Zo is één van de maatregelen in het plan het verbeteren van de situatie van de bankslapers. Het is belangrijk om deze groep op tijd ondersteuning te bieden ter voorkoming dat zij dakloos raken en in de opvang stromen. Ook wordt ingezet op het verbeteren van de samenwerking van professionals.

proefproject voor thuisloze jongeren
Het voorlopig sluitstuk van al dit specifieke maatwerk is het zogeheten Project 010. Dat is een pilotproject voor dak- en thuisloze jongeren met de doelstelling om te leren hoe de zorg en ondersteuning aan dakloze Rotterdamse jongeren verder verbeterd kunnen worden. Het pilotproject is opgezet naar aanleiding van het televisieprogramma ‘Het Rotterdam Project’. Bij dit proefproject zijn verschillende zorginstellingen, banken en particuliere fondsen betrokken. Daarnaast is project 010 tevens onderdeel van het landelijke actieprogramma ‘Dak- en thuisloze jongeren 2019-2021’ van het ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport.

financiering
De financiële dekking van al deze maatregelen, meldt de gemeente in haar verantwoording, vindt voor het overgrote deel plaats vanuit reguliere van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) .

Zwartwit foto: Dakloze met boedel. (Bron foto: Aaron Logan - Commons Wikimedia)

Onderste foto en bovenste uitsnede: Dakloze (Bron foto: Fray20 - Commons wikimedia)

 

Deel dit bericht met je vrienden!