woensdag 18 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

In de toekomst kijken is het metiér van de planbureaus Bld npo via YT

CPB raming 2022-2025: per jaar 2% groei

3 april 2021 (de redactie)

Economische groei volgende kabinetsperiode 2% per jaar

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is deze week een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. De bbp-groei is 2,0% per jaar in 2022-2025. Het overheidstekort loopt, op basis van ongewijzigd beleid, terug tot 1,0% bbp in 2025. Het houdbaarheidstekort, dat een indicatie geeft van de mate waarin lasten verschoven worden naar toekomstige generaties, is door de coronacrisis verslechterd en bedraagt 1,8% bbp.

Veel onzekerheden 

De onzekerheid rondom een verkenning van de economische ontwikkeling op de middellange termijn is per definitie groot; deze keer is vooral het uitgangspunt extra onzeker. Op het moment van schrijven is als gevolg van de coronapandemie niet duidelijk waar de economie eind 2021 zal staan. Ook los daarvan zijn er forse onzekerheden over de economische vooruitzichten op middellange termijn. Het is onduidelijk wat internationaal de wijzigingen in economisch beleid zullen zijn als gevolg van de pandemie.

Er zijn ook economische onzekerheden die losstaan van corona, zoals de ongewisse ontwikkeling van het internationale handelssysteem. Hoe gaat het verder met het Amerikaanse handelsbeleid en de relatie met China ? Hoe ontwikkelt de relatie tussen het VK en de EU zich?

Vergrijzing

Een relatieve zekerheid is de vergrijzing van de bevolking. De vergrijzing zal de uitgaven voor de AOW en de zorg verhogen. Tegelijkertijd dempt de vergrijzing de toename van het arbeidsaanbod. Het bbp-niveau in 2025 komt lager uit dan voor de corona-uitbraak werd verwacht Door de verwerking van de jongste bevolkingsprognose van het CBS is het arbeidsaanbod hoger, waardoor het bbp in 2025 2% hoger is dan in de verkenning van afgelopen november. Het bbp-volume in 2025 is 3% lager dan in de verkenning van maart 2020 waar nog geen rekening was gehouden met corona.

De onderstaande tabel van met cijfers van de afgelopen jaren en prognoses voor 2025 laat zien dat vooral de zorgkosten en de sociale zekerheid de komende jaren grote stijgers zijn. De economische coronasteunmaatregelen (overdrachten aan bedrijven) die in 2020 - 2021 een explosieve stijging doormaakten zakken daarentegen weer naar een normaler niveau.    

Tabel Collectieve uitgaven in mld euro’s, 2013-2025 (Tabel CPB) 

De hele CPB raming is hier te lezen 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!