woensdag 18 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

Kribbaken. Foto Marius van den Ouden

Bakens geplaatst op kribben in Nieuwe Waterweg

22 april 2021 (de redactie)

In overleg met Rijkwaterstaat heeft Havenbedrijf Rotterdam kribbakens op een aantal kribben in het westelijk havengebied langs de Rozenburgse landtong geplaatst ter verhoging van de nautische veiligheid. Dit gebied staat onder invloed van eb en vloed. Daardoor komen de kribben regelmatig onderwater te staan. Door de kribbakens blijven ze duidelijk zichtbaar. De afgelopen jaren zijn pleziervaartuigen nogal eens op de kribben gevaren. Tien procent van alle nautische ongevallen in het Rotterdamse haven- en industriegebied wordt hierdoor veroorzaakt.

Het plaatsen van de kribbakens past in beleid van het Havenbedrijf om de steeds populairder wordende pleziervaart veilig - voor zichzelf en voor de beroepsvaart - deel te laten nemen aan het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven. Andere maatregelen om de veiligheid te vergroten zijn de inzet van RHIBs die in de zomermaanden actief patrouilleren, het inschakelen van waterstewards om pleziervaart op het water voor te lichten en de deelname van het Havenbedrijf aan het samenwerkingsverband ‘Varen doe je samen’.

 

 

Zie ook:

Lees meer over:

haven pleziervaart waterstewards
Deel dit bericht met je vrienden!