zondag 24 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Moord op Theo van Gogh. Foto Iijjccoo cc

Radicale en antidemocratische clubs sneller verboden

16 oktober 2020 (de redactie)

Een wetsvoorstel van minister Dekker om snel in te kunnen grijpen als radicale of extremistische organisaties de samenleving ernstig bedreigen of de rechtsorde omver willen werpen, is aangenomen door de Tweede Kamer.

Toename dreigingen

Het wetsvoorstel is erop gericht om zulke organisaties direct door de rechter te kunnen laten verbieden. Tot nu toe duurde het procederen soms jaren. Dat gaat straks sneller en effectiever. Het wetsvoorstel Verbod antidemocratische organisaties van minister Dekker (Rechtsbescherming) maakt dit mogelijk. Dat is belangrijk omdat bedreigingen van deze organisaties de afgelopen jaren zijn toegenomen.

Verlichting bewijs

Om de strijd tegen antidemocratische organisaties effectiever aan te gaan, maakt de wet concreter wat in Nederland in strijd met de openbare orde is of kan zijn. Officieren van justitie kunnen daardoor eenvoudiger dan nu het geval is, bewijzen dat een organisatie moet worden verboden, bijvoorbeeld omdat deze aanzet tot haat en geweld of een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. En de rechter krijgt meer houvast als hij een beslissing moet nemen over zo’n verzoek van het Openbaar Ministerie. Zo maken we het makkelijker om organisaties die onze samenleving dreigen te ontwrichten te verbieden en ontbinden.

Bestuursverbod

In de bestaande wetgeving ligt de nadruk alleen op organisaties, waarbij we individuen niet op de korrel kunnen nemen. Dit gaat veranderen. Leidinggevenden van verboden organisaties krijgen in principe een bestuursverbod van drie jaar of meer. Dit voorkomt dat zij ongehinderd door kunnen gaan met hun antidemocratische activiteiten in een andere organisatie. Ook kan de rechter het bevel geven tijdens de procedure activiteiten van een organisatie stop te zetten, waarbij het strafbaar wordt als je zo’n verbod negeert. Zo voorkomt het wetsvoorstel dat ongewenste activiteiten binnen een organisatie worden voortgezet totdat de verbodenverklaring en ontbinding onherroepelijk zijn.

Verdubbeling straf

Wie na een definitief verbod toch nog doorgaat, kan straks een gevangenisstraf van twee jaar krijgen. Nu is dat nog één jaar.

Zie ook:

Lees meer over:

Politiek democratie
Deel dit bericht met je vrienden!