vrijdag 17 september 2021

weekZine over stad, cultuur
en wereld

'Akkoord Tweede Maasvlakte is grote winst voor het milieu'

9 februari 2009 (de redactie)

De Rotterdamse GroenLinks-fractie is enthousiast over de afspraken tussen Milieudefensie en het Havenbedrijf Rotterdam over een forse reductie van de uitstoot van zwavelstikstof en fijn stof op de Tweede Maasvlakte. Het Rotterdamse GroenLinks-raadslid Arno Bonte feliciteert Milieudefensie en het Havenbedrijf met het 'geweldige resultaat'. "Het akkoord is grote winst voor de omwonenden en het milieu. Ik ben weer trots op de Rotterdamse haven!"

Milieudefensie en het Havenbedrijf maakten vandaag gezamenlijk de afspraken bekend. Milieudefensie trekt de lopende procedure tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte in, in ruil voor een forse reductie van de uitstoot van zwavelstikstof en fijn stof die wordt veroorzaakt door de komst van de Tweede Maasvlakte. Het gaat niet alleen om een extra opgave voor de bedrijven op de Tweede Maasvlakte zelf, maar ook om terugdringen van de uitstoot veroorzaakt door het vervoer van goederen per schip en vrachtwagen. De afgesproken vermindering van de uitstoot kan ook worden gehaald door maatregelen te nemen op de bestaande haventerreinen.

Eerder bereike de Rotterdamse GroenLinks-fractie al dat er op de Tweede Maasvlakte ruimte voor 150 megawindmolens komt, ter compensatie van de CO2-uitstoot. GroenLinks, PvdA en CDA bedongen verder dat de natuurcompensatie gelijktijdig met de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt gerealiseerd, in plaats van jaren daarna.


Het akkoord van Milieudefensie en de eerder bereikte compensatieafspraken tonen volgens Bonte aan dat het zin heeft om bij forse projecten als de aanleg van de Tweede Maasvlakte tegengas te geven als het milieu in het gedrang dreigt te raken. "Deze maatregelen zouden anders nooit getroffen zijn." GroenLinks zal kritisch blijven volgen of de gemaakte afspraken goed worden uitgevoerd.

 

Deel dit bericht met je vrienden!