maandag 18 oktober 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

Aanscherping EU-klimaatdoelen

7 november 2020 (de redactie)

In het Parijsakkoord is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden, en te streven naar minder dan 1,5 graden. Wetenschappelijke analyses laten zien dat de wereldwijde emissies tussen 2070 en 2080 op nul moeten uitkomen om onder die 2 graden te blijven. Om de opwarming verder te beperken, en onder de 1,5 graad te blijven, moet die nul tussen 2030 en 2060 zijn bereikt. Aangenomen wordt dat het redelijk is dat rijkere landen zoals de EU hierbij het voortouw nemen. De Europese ambitie van nul-emissies in 2050 ligt dus in lijn met de afspraak in het Parijsakkoord om de opwarming tot ruim onder de twee graden te beperken, maar lijkt wat laag voor het streven om onder de 1,5 graad te blijven.

Uitstoot sneller verminderen

Op 17 september 2020 presenteerde de Europese Commissie het Europese Klimaatplan-2030. Daarin stelt ze voor om het doel voor de reductie van broeikasgasemissies in 2030 te verhogen van 40 naar ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. Het plan is onderdeel van de Europese Klimaatwet waarin ‘klimaatneutraliteit in 2050’ als doel is vastgelegd. Het Klimaatplan schetst ook de mogelijkheden waarmee dit aangescherpte 2030-doel kan worden gerealiseerd, ondersteund door een uitvoerig Impact Assessment. Concrete voorstellen voor de herziening van de Europese beleidsinstrumenten voor klimaat en energie volgen medio volgend jaar. Die zullen de komende jaren gaan neerkomen op een (grondige) herziening van het Europese beleidskader voor klimaat en energie.

Policy brief Planbureau Leefomgeving

Het PBL heeft de plannen van de Europese Commissie geanalyseerd en verkend wat de mogelijke gevolgen zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid. Dit is gebeurd mede op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees de hele policy brief hier  

Foto Sneeuw en ijs kaatsen warmte grotendeels terug. Foto Christopher Michel cc

Lees meer over:

klimaatdoelen
Deel dit bericht met je vrienden!