dinsdag 7 december 2021

webMagazine over stad, cultuur
en wereld

School sporthal in Addis Abeba Foto cco

55 nieuwe gymzalen erbij

29 januari 2021 (een van de redacteuren)

De gemeente Rotterdam investeert de komende vier jaar ruim 93 miljoen euro in de bouw van 55 nieuwe gymzalen voor basisscholen en middelbare scholen. Dat draagt bij aan goed bewegingsonderwijs voor Rotterdamse leerlingen. De gymzalen zijn nodig als uitbreiding en ter vervanging van oude gymzalen. Die voldoen niet meer aan de eisen van nu en zijn duur in onderhoud.

Rotterdamse leerlingen krijgen minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs. Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme): “De uitbreiding en vervanging van gymzalen is goed nieuws voor Rotterdamse leerlingen. Lekker bewegen in een fijne, moderne gymzaal hoort bij gezond opgroeien.”

Betere spreiding

Door de nieuwe gymzalen beter te spreiden over de stad, wordt voor veel scholen de reistijd naar de gymzaal een stuk korter. Onderwijstijd kan daardoor zo goed mogelijk worden besteed. Betere spreiding en uitbreiding van het aantal zalen lossen ook knelpunten in gymroosters makkelijker op.

Bijna energie neutraal

Rotterdam heeft in totaal zo’n 300 gymzalen. Van de 55 nieuwe gymzalen is een aantal ter vervanging van bestaande gymzalen van voor 1960. Deze oude gymzalen zijn vaak te klein en duur om te onderhouden. De nieuwe gymzalen voldoen aan de eisen van ‘bijna energie neutrale gebouwen’. Bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen wordt de vervanging van gymzalen direct meegenomen in het bouwplan.

Wettelijke taak

De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor planning en financiering van voldoende geschikte ruimte voor bewegingsonderwijs. Uitzonderingen hierop zijn gymzaal Heijplaat en de vervanging van vier gymzalen in Overschie. Die zijn opgenomen in het gemeentelijke Integraal Huisvestingsplan Sport. Vanuit dit plan worden ook gerenoveerde gymzalen en sporthallen gerealiseerd die beschikbaar zijn voor bewegingsonderwijs.

Zie ook:

Lees meer over:

Sport opvoeding scholen beweging
Deel dit bericht met je vrienden!