Kökcü, El Yakoubi en jongens als verstrooide parels

22 oktober 2022 door Han van der Horst
Kökcü, El Yakoubi en jongens als verstrooide parels
Voetballers Kökcü en El Yaakoubi wilden geen regenboogband dragen Stillbld. V&M uit NOS Jeugdjournaal

Orkun Kökcü weigerde zondag een antiracistische armband te dragen omdat er een kleurenpalet op stond dat teveel op de homovlag leek. Redouan El Yaakoubi handelde evenzo. Beiden verwezen in hun motivatie naar de islam. Ik weet het, de koran is langdradig en staat vol taaie passages, ook al is het poëzie. Toch is het goed Gods Woord daadwerkelijk ter hand te nemen. Want wat heeft de Koran over homoseksualiteit te melden?

Soera 21 De Profeten

Weinig. Er zijn wel passages die er mee te maken kunnen hebben. Zo wordt in Soera 21 De Profeten verwezen naar de bijbelse Lot, die met zijn gezin Sodoma kon verlaten voor God deze stad vernietigde. Er staat in vers 24 “En aan Lot schonken wij wijsheid en kennis. En wij bevrijdden hem uit de stad die gruwelijk handelde. Zij waren inderdaad een boos en opstandig volk”.

Eerder – in vers 11 tot en met 17 lezen wij: “Hoe menige stad van ongerechtigheid hebben Wij vernietigd en na haar hebben Wij een ander volk verwekt!. En toen zij Onze straf bemerkten, ziet, toen sloegen zij er voor op de vlucht. Vlucht niet en keert terug tot de genoegens die u waren veroorloofd en tot uw woningen opdat je ondervraagd zal worden. Zij antwoordden: “Wee ons, voorzeker, wij waren onrechtvaardig.” En hun geroep hield niet op totdat Wij hen nedermaaiden en uitblusten. Wij schiepen de hemel en de aarde en al hetgeen er tussen is, niet tot vermaak. Indien wij een spel hadden willen doen, dan zouden Wij met Onszelf hebben gespeeld, maar dit doen wij niet. Neen, Wij stellen de waarheid tegenover de valsheid, zodat de eerste de laatste het hoofd breekt en ziet, zij vergaat. En wee u, wegens hetgeen je beweert”. Daarna gaat het verder over afgoden.

Gedenk Lot

Vaak wordt aangenomen dat de hier veroordeelde ongerechtigheid iets met gelijkgeslachtelijke seks te maken heeft maar dat staat er niet. Soera 7 De Kantelen, is duidelijker. Vers 80 tot en met 84: “En gedenk Lot, toen hij tegen zijn volk zei: “Plegen jullie de ergste zonden zoals geen vóor jullie van de wezens op de wereld gepleegd heeft? Waarlijk, jullie vieren jullie lusten op mannen bot in plaats van op vrouwen. Nee, jullie zijn het volk dat de grenzen overschrijdt”. En het antwoord van zijn volk was slechts dat zei zeiden: “Verjaag hen uit jullie stad. Dit zijn zeker mensen die rein willen zijn. Toen redden Wij hem en zijn gezin behalve zijn vrouw; zij was één van degenen die achterbleef. En Wij lieten een regen van stenen op hen neerdalen. Zie dan wat het einde van de misdadigers was”.

Merk op wat hier gebeurt: Lot waarschuwt maar God neemt de bestraffing voor Zijn rekening. Hij laat dat niet aan de mensen over.

De Dichters

Allah komt op dit verhaal in de koran nog enkele malen terug. Dat gebeurt in de soera’s De Dichters, De Mieren en De Spin. Hij vertelt daar ongeveer hetzelfde verhaal met kleine variaties. Zo zegt Lot in De Dichters (vers 165): “Nadert gij van alle schepselen de mannen? En verlaat gij uw vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen? Nee, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat.” 

De Mieren en De Spin

In De Mieren is het: ’“Nadert gij wellustig de mannen in plaats van de vrouwen? Neen, gij zijt een onwetend volk”. In De Spin (vers 28-29) gaat Lot helemaal los: “Gij verricht een gruweldaad die niemand onder het mensdom ooit vóór u heeft begaan. Nadert gij mannen met wellust en rooft gij op de weg en begaat gij zelfs gruweldaden in uw bijeenkomsten?”

De Onoverkomelijke Gebeurtenis

Er zijn echter ook soera’s waarin Allah uit een ander vaatje lijkt te tappen. In soera De Onoverkomelijke Gebeurtenis (vers 17-26) wordt het paradijs beschreven: “Daar zullen jonge lieden onder hen rondgaan die niet zullen verouderen. Met bekers, kannen en kopjes gevuld uit een zilveren bron. Zij zullen daarvan geen hoofdpijn krijgen, noch zullen zij dronken worden. En met fruit dat zij het liefst hebben. En met vlees van vogelen dat zij begeren. En er zullen schonen zijn met grote mooie ogen. Als verschoten parels. Als beloning voor wat zij plachten te doen. Zij zullen daar geen ijdele gesprekken of zondige taal horen, doch het woord “vrede, vrede”. 

De Mens

Soera De Mens gaat nog een stukje verder: “En jonge lieden die niet verouderen zullen om hen rondgaan om hen te bedienen. Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide parels zijn. En waarheen gij ook kijkt, zult gij een zaligheid voelen en een groot koninkrijk aanschouwen. Zij zullen klederen van fijn groene zijde en zwaar brokaat dragen en zilveren armbanden. En hun heer zal hun een zuivere drank geven. Hij zal zeggen: “Dit is uw loon, omdat uw streven waardevol was”.

Uit de koran valt hoogstens de conclusie te trekken dat je als moslim de gelijkgeslachtige liefde hoort te mijden. Aan de andere kant: Allah belooft je een hemel waarin je bediend wordt door jongens als verstrooide parels. Nergens staat dat je anderen daarin dient te hinderen. Integendeel, Allah neemt zo nodig dat karwei zelf ter hand. 

De genadige, de goedertierene

Daarom deden Kökcü en El Yakoubi ten onrechte een beroep op hun religie, tenzij dat natuurlijk niet de islam is maar zoals mijn moeder het altijd formuleerde: “Een eigen gelofie”. Er werd ze immers niet gevraagd om homoseksualiteit te propageren, laat staan in de praktijk te brengen. Ze hoefden slechts zichtbaar op te komen voor een maatschappij waarin oordelen over gender en seksualiteit aan God gelaten worden, En Hij heet in de islam niet voor niets “De genadige, de goedertierene”. Wie ben jij dan met je aperte meningen over andermans levensstijl?

Lees hier https://dariyakeuspaar.wordpress.com/2019/09/21/the-legend-of-abu-nuwas-homo-eroticism-and-arabic-poetry/ – in het Engels – een prachtig artikel over Abu Nawas, een Arabische bard van de herenliefde uit de achtste eeuw na Christus. Met twee geweldige gedichten aan het slot.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.