EU-ministers sluiten klimaatakkoord inclusief sociaal klimaatfonds

02 juli 2022 door een van onze redacteuren
EU-ministers sluiten klimaatakkoord inclusief sociaal klimaatfonds

De klimaatministers van Europa kwamen dinsdag overeen om de doelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot voor nieuwe auto's en nieuwe bestelwagens tegen 2030 te verhogen met 5% tot 55%. De Raad bereikte ook een akkoord over 100% CO2-uitstootvrije nieuwe auto's in 2035. Leuk speelgoed denken sommige sceptici voor de vermogenden, maar ook daar dachten de ministers aan met de oprichting van een sociaal klimaatfonds 

Reductie van de uitstoot over de hele breedte 

Het brede 'Fit for 55' pakket dat beoogt de CO2 uitstoot over de hele line sterk terug te brengen en daarmee het broeikaseffect en de bijhorende opwarming van de aarde te vertragen en uiteindelijk te stabiliseren.

5% extra klinkt als weinig maar als je kijkt naar de megatonnen (miljoen ton) die jaarlijks worden uitgestoten (alleen in Nederland al 170 per jaar, zie hieronder) is het zeer veel. Het zou dan ook een belangrijke tussenstap richting klimaatneutraliteit van de EU in 2050 moeten zijn. Curieus is dat de afspraak komt op een moment dat kolencentrales hier en daar weer open gaan om gas te sparen. Dat maakt de afspraken van deze week extra belangrijk: het is menes met de CO reductie ook al is er een energiecrisis. 

Agnès Pannier-Runacher  (minister van energie Frankrijk) Het bereiken, onder leiding van het Franse voorzitterschap, van een akkoord tussen de lidstaten over het 'Fit for 55'-pakket is een cruciale stap in het bereiken van onze klimaatdoelstellingen binnen de belangrijkste sectoren van de economie. De ecologische en energietransitie zal de bijdrage vragen van alle sectoren en alle lidstaten, op een eerlijke en inclusieve manier.

Nieuwe elementen 

'Fit for 55' en de genomen besluiten zijn onderdeel  van de Europese Green Deal. Ook zitten er een aantal nieuwe initiatieven in het pakket. Zo komt er een nieuw, afzonderlijk systeem voor de handel in emissierechten in te voeren voor de bouw en het wegvervoer.

61% uitstootreductie t.o.v. 2005

De Commissie heeft een uitgebreide reeks wijzigingen voorgesteld aan het bestaande EU-systeem voor de handel in emissierechten (EU-ETS) die moeten leiden tot een totale emissiereductie in de betrokken sectoren van 61% tegen 2030 ten opzichte van 2005. Dat wordt gerealiseerd door de huidige bepalingen te versterken en de regeling uit te breiden. 

Doelen zijn onder meer : 

  • uitstoot van schepen opnemen in het EU-ETS

  • geleidelijke kosteloze toewijzing van emissierechten aan de luchtvaart en andere sectoren die onder het CBAM koolstofmechanisme waardoor uitstoot niet naar buitenlanden verschoven kan worden
  • verhoging van de beschikbare middelen uit het moderniseringsfonds en het innovatiefonds

Bouw en verkeer

Daarnaast stelt de Commissie voor om een ​​nieuw, op zichzelf staand systeem voor de handel in emissierechten voor gebouwen en wegvervoer in het leven te roepen om de lidstaten te ondersteunen bij het op kostenefficiënte wijze halen van hun nationale doelstellingen in het kader van de verordening inzake het delen van de inspanningen. Met het voorstel moet in 2030 voor deze sectoren een emissiereductie van 43% worden bereikt ten opzichte van 2005.

Land- en bosbouw 

Verandering in landgebruik en bosbouw. Het voorstel van de Commissie heeft tot doel de bijdrage van de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) aan de grotere algemene klimaatambitie van de EU te versterken. Het is noodzakelijk om de huidige dalende trend van koolstofverwijdering te keren en de natuurlijke koolstofopslag (onder meer bossen) in de hele EU te vergroten. De herziening van de huidige wetgeving stelt met name voor om: 

  • een doelstelling op EU-niveau vaststellen voor de nettoverwijdering van broeikasgassen van ten minste 310 miljoen ton CO2-equivalent tegen 2030, die als bindende doelstellingen over de lidstaten wordt verdeeld.

Bos en oceanen zijn zogeheten koostofputten  Bld. consilium EU

Een sociaal klimaatfonds van max. 59 miljard

De Raad kwam overeen een Sociaal Klimaatfonds op te richten ter  ondersteuning van kwetsbare huishoudens, micro-ondernemingen en vervoergebruikers ter ondersteuning van de totstandbrenging van een emissiehandelssysteem voor de bouwsector en het wegvervoer.

Elke lidstaat zal bij de Commissie een 'sociaal klimaatplan' indienen, met daarin een reeks maatregelen en investeringen om de impact van koolstofbeprijzing op kwetsbare burgers aan te pakken. Het fonds zal de lidstaten financiële steun verlenen voor de financiering hun plannen en investeringen o het gebied van energie-efficiëntie, de invoering van emissievrije en emissiearme mobiliteit en maatregelen die tijdelijk en beperkt inkomenssteun bieden.

De Raad kwam overeen dat het fonds deel zal uitmaken van de EU-begroting en zou worden betaald met externe bestemmingsontvangsten (specifiek koolstof gerelateerd) tot een maximumbedrag van 59 miljard euro. Het fonds zal worden opgericht in de periode 2027-2032

Meer info Fit for 55 package

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.