In 2030 moet 40% van elektriciteitsverbruik uit wind op zee komen

04 juli 2022 door een van onze medewerkers
In 2030 moet 40% van elektriciteitsverbruik uit wind op zee komen

In 2050 moet alle energie die in Nederland wordt gebruikt uit hernieuwbare bronnen komen. Windenergie op zee speelt een sleutelrol in de energietransitie.

Noordzee

De Noordzee is een goede plek om windturbines te plaatsen vanwege:
zijn relatief ondiepe water, zijn gunstige windpatronen en de 
goede toegang tot havens en nabijheid van energieverbruikende industrieën. De kosten van windenergie op zee zijn de afgelopen jaren flink gedaald, waardoor het de goedkoopste grootschalige bron van duurzame energie is.

Voor de energietransitie zullen ook andere bronnen van hernieuwbare energie nodig zijn, zoals windenergie op land, zonne-energie en biomassa-energie.  

Energiedoel 

Het totaal opgesteld vermogen van windenergie op zee in Nederland lag in 2021 rond de 2,5 gigawatt (GW) en moet in 2023 toenemen tot minimaal 4,5 GW. Dit commitment is vastgelegd in het Energieakkoord voor duurzame groei. Windmolens op zee zullen dan in 3,3% van de totale Nederlandse energiebehoefte voorzien.

In het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord (2019) is een commitment opgenomen om het succesvolle windenergiebeleid op zee voort te zetten. Dit resulteert in een totaal windvermogen op zee van 11 GW in 2030, genoeg om 8,5% van alle energie in Nederland en 40% van ons huidige elektriciteitsverbruik te leveren. 

Kans

De bouw van offshore windparken is een economische kans. Dankzij de grote thuismarkt kunnen Nederlandse offshore- en windenergiebedrijven hun expertise verder ontwikkelen, wat ook hun positie op de internationale markt versterkt. Nederlandse bedrijven hebben nu al een aandeel van circa 25% van de totale Europese markt voor offshore windenergie.

Roadmap windenergie op zee

In de 'Routekaart Windenergie op zee' wordt onder meer vastgelegd waar en wanneer de nieuwe windparken worden gebouwd. Hiermee geeft de Roadmap duidelijkheid aan alle stakeholders en zekerheid voor windparkontwikkelaars.

Bovenstaande gebiedskaart geeft een overzicht van de ligging van de windparkzones. 

Offshore wind energy

Bestaande wind farms (approx. 1 GW)

 • Ten Noorden van de Waddeneilanden Wind Farm Zone: Offshore Wind Farm Gemini (600 MW);
 • Hollandse Kust (noord) Wind Farm Zone: Offshore Wind Farm Egmond aan Zee (108 MW) and Offshore Wind Farm Prinses Amalia (120 MW);
 • Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone: Offshore Wind Farm Luchterduinen (129 MW).

Toekomstige wind farms (approx. 10 GW)

 • IJmuiden Ver Wind Farm Zone (4,000 MW), tenders in 2023-2025;
 • Ten Noorden van de Waddeneilanden Wind Farm Zone (700 MW), tender in 2022;
 • Hollandse Kust (west) Wind Farm Zone (1400 MW), tenders in 2021;
 • Hollandse Kust (noord) Wind Farm Zone (700 MW), tender in 2019/2020;
 • Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone, Sites I and II Vattenfall (760 MW), Sites III and IV Vattenfall (760 MW);
 • Borssele Wind Farm Zone, Sites I and II Orsted (752 MW), Sites III and IV Blauwwind (731.5 MW) and Site V Two Towers (19 MW).

Afstanden van de kust 

 • Hollandse Kust (zuid and noord) Wind Farm Zones: 18.5 kilometres;
 • Borssele Wind Farm Zone: 24 kilometres;
 • Hollandse Kust (west) Wind Farm Zone: 53 kilometres;
 • Ten Noorden van de Waddeneilanden Wind Farm Zone: 56 kilometres;
 • IJmuiden Ver Wind Farm Zone: 62 kilometres.​

Tot 2023 worden in windparkgebied Borssele twee windparken gebouwd met elk een minimumvermogen van 0,7 GW. Daarnaast komen er nog drie windparken op 18,5 km uit de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland. Daarna volgen tussen 2024 en 2030 windparken ver op zee in het westen en noorden van Nederland in delen van de offshore windparken Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en ver voor IJmuiden. 

Burgers kunnen meedenken, meepraten of deelnemen aan de verschillende besluitvormingsfasen over windenergie op zee.

Intussen moet er dan voor 2030 een enorme slag gemaakt geworden gezien het feit dat nu slechts 3,4% van alle energie van alle windenergie komt.

Meer informatie over windenergie op zee en actuele windparkprojecten vindt u op de website Windenergie op zee. Het Bureau Energieprojecten regelt inspraak bij besluiten over terreinen van windparken op zee en netaansluitingen op zee.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.