Milieugevolgen van aanleggen waterstofleiding havengebied

29 juni 2022 door een van onze redacteuren
Milieugevolgen van aanleggen waterstofleiding havengebied
Slufter windmolens Foto courtesy PoR

Brandbaar en explosief 

Waterstof is brandbaar. Om die reden is het ook een brandstof. De aanleg en het gebruik van het conversiepark en de transportleiding brengen (milieu)effecten met zich mee. Het gaat bijvoorbeeld om geluid dat de elektrolysers maken bij het produceren van de waterstof, of om effecten van graafwerkzaamheden die nodig zijn om de transportleiding ondergronds aan te kunnen leggen. Daarnaast is waterstof een brandbare/explosieve stof en is in de milieuverkenning ook gekeken naar de potentiële veiligheidsrisico’s die daarmee samenhangen.
Uit het rapport: Voor het industrieterrein Maasvlakte 2 is op grond van de Wet geluidhinder een geluidzone vastgesteld. Buiten deze geluidzone mag de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer bedragen dan 50 dB(A)- etmaalwaarde.

De waterstofleiding komt voor het grootste deel in de bestaande leidingenstraat door de Rotterdamse haven te liggen. Het bestemmingsplan voorziet al in de aanleg van leidingen voor transport van o.a. waterstof. Dit onderzoek is uitgevoerd zonder dat er een plicht is voor een milieueffectrapportage (m.e.r.). Maar omdat HyTransPort zorgvuldig te werk wil gaan en omdat er vanuit het project de wens is om de omgeving goed te informeren over deze waterstofleiding, is opdracht gegeven voor dit onderzoek. De milieuverkenning kent een vergelijkbare opzet als een m.e.r. (Milieueffectrapportage). Deze milieuverkenning is uitgevoerd voor zowel de waterstofleiding en het conversiepark op de Tweede Maasvlakte.

Uit het rapport: De Rugstreeppad is de enige wettelijk strikt beschermde amfibieënsoort met een populatie in het havengebied van Rotterdam. Op de locatie van het conversiepark is geen voortplantingswater aanwezig, maar wel een geschikt landhabitat, bestaand uit een zandige karakter met spaarzame vegetatie en enig reliëf. Graaf- en bouwwerkzaamheden kunnen de Rugstreeppad verstoren. Er moet een ecologisch werkprotocol gemaakt wordenMeer info  Milieuverkenning HyTransPort.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.