Besluiten gemeenteraadsvergadering 21 april 2022 + motie Lage opkomst

22 april 2022 door een van onze redacteuren
Besluiten gemeenteraadsvergadering 21 april 2022 + motie Lage opkomst
Gemeenteraad voor aanvang Archiefopname

De gemeenteraad heeft:

  • Het voorstel met betrekking tot opheffing van geheimhouding van documenten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Feyenoord City aangenomen.
  • Het voorstel naar aanleiding van de adviezen van de Algemene bezwaarschriften tot het niet ontvankelijk verklaren van bezwaren tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het Kiesreglement wijkraden 2022 aangenomen.
  • Het voorstel naar aanleiding van de adviezen van de Algemene bezwaarschriften tot het niet ontvankelijk verklaren van bezwaren tegen het raadsbesluit tegen het raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht gemeenten in het plangebied Feyenoord City aangenomen.
  • De voorstellen naar aanleiding van de adviezen van de Algemene bezwaarschriften tot het ongegrond verklaren van bezwaren tegen het raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht gemeenten in het plangebied Feyenoord City aangenomen.
  • De Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Prinsenplein 2019 ingetrokken.

De gemeenteraad heeft de tijdelijke commissies Bestuur, Sociaal en Fysiek ingesteld alsmede het Besluit tot instelling raadscommissies 2018 van 6 september 2018 ingetrokken.

Bij het debat ‘Duiding van de uitslag van de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad’ is de volgende motie raadsbreed aangenomen:

De bij het tweeminutendebat (We laten niemand in de kou staan) ingediende moties zijn verworpen

 

 

Aangenomen motie tot Onderzoek lage opkomst:

 

Motie Onderzoek naar de lage opkomst in Rotterdam
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 april 2022 ter bespreking van
agendapunt 6 duiding van de uitslag van de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad,
Constaterende dat:
 De opkomst van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen historisch laag is gebleken;
 De gemeente Rotterdam met 38,9% de gemeente in Nederland is met de allerlaagste
opkomst;
Overwegende dat:
 Alle Rotterdamse politieke partijen dit zorgelijk vinden;
 Allen willen begrijpen waarom de opkomst zo laag is uitgevallen en aan de slag willen om
samen ervoor te zorgen dat het opkomstpercentage bij volgende gemeenteraadsverkiezingen
hoger is;
 Er aanzienlijke verschillen waarneembaar zijn tussen verschillende Rotterdamse wijken;
 Het belangrijk is dat Rotterdammers zich vertegenwoordigd voelen in de gemeenteraad;
Van mening dat:
 Het essentieel is om onderliggende verklaringen voor de lage opkomst te kennen en
aanbevelingen te krijgen zodat er vervolgens gericht aan verbetering kan worden gewerkt;
 Dit niet om alleen deskresearch vraagt maar ook om actieve participatie van Rotterdammers,
gemeenteraadsleden en wijkraadsleden bij zowel onderzoek als vervolgacties;
Besluit:
 Om in opdracht van de raad een onderzoek te laten uitvoeren naar de belangrijkste motivaties
voor Rotterdammers om wel of niet te gaan stemmen en aansluiting te zoeken bij bestaande
literatuur;
 De griffie de opdracht te geven om samen met de raad tot een onderzoeksvoorstel te komen;
 Deze onderzoekers de opdracht te geven om aanbevelingen en kansrijke activiteiten te
formuleren om duurzame oplossingen te vinden om Rotterdammers meer bij de
gemeenteraadsverkiezingen te betrekken;
En gaat over tot de orde van de dag.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.