Interview Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD): Coalitie-oppositie, het frame klopt niet

29 januari 2022 door Martin Reekers
Interview Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD): Coalitie-oppositie, het frame klopt niet
Gemeenteraadslid Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD)

'Getogen' Rotterdammer in de gemeenteraad  

Pascal Lansink-Bastemeijer -  fractievoorzitter van de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad - werd in 1975 geboren in Gilze-Rijen. Een echte ‘Brabo’, die in 1993 in Rotterdam ging studeren en er sindsdien woont. “Ik woon sinds mijn achttiende in Rotterdam en dan mag je jezelf een getogen Rotterdammer noemen”, zegt hij. Pascal heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en volgde het zomerprogramma Public Health aan het Netherlands Institute for Health Sciences dat zich richt op onderzoek in het kader van de volksgezondheid. Epidemiologie nam een centrale plaats in, dus de huidige pandemie heeft ook zijn vakinhoudelijke interesse. Nu werkt hij  - naast het werk in de gemeenteraad - bij KWF Kankerbestrijding. Hij leidt daar veranderingsprojecten zoals onder andere een project dat gericht is op de nazorg van de sterk groeiende groep kankerpatiënten die leven met en na kanker, die na 2030 naar schatting meer dan 1 miljoen mensen zal betreffen. Pascal: ”Na hun behandeling begint het pas. Re-integratie naar werk, angststoornissen, relatie en seksuele problemen. Daar lopen duizenden mensen op vast en die hebben daar veel hulp bij nodig”. Veranderingen vormgeven is ook een gemeenteraadslid niet vreemd. “Ja, dat past mij wel”, zegt Pascal daarover.

Rolmodel voor LHBTI+-ers*

Pascal  heeft zoals hijzelf zegt “drie harige kinderen”. Bordercollies die, samen met zijn man waarmee hij inmiddels tien jaar is getrouwd, zijn thuisbasis vormen.  Hij spant zich in voor de groepen die vallen onder de afkorting LHBTI+.

Pascal: “Ik vind dat als je een rolmodel kunt zijn, je dat moet doen. Ik denk dat dit op heel veel punten werkt. Ik doe het uit eigen beweging en op de eigen verantwoordelijkheid die ik erbij voel. Ik ben daar graag woordvoerder van omdat ik er zelf onderdeel van ben. Ik weet waar jonge homo’s tegen aanlopen, ook jongens uit een andere cultuur die op een heel andere manier seksualiteit ervaren. Ik ben daar of zelf doorheen gegaan of ik ken er verhalen over. Die kennis mag ik graag gebruiken”.

Terugdoen voor de samenleving

Tijdens de interviews die Rotterdam Vandaag & Morgen had met gemeenteraadsleden kwam vaker naar voren dat het ‘iets terug doen voor de samenleving’ een belangrijke motivatie is voor het raadslidmaatschap. Pascal: ”Ik heb het aan mijn moeder te danken dat ik in de politiek beland ben. Zij heeft altijd gezegd als je het geluk hebt dat je makkelijk kunt leren en het goed hebt, dan moet je niet alleen naar jezelf kijken maar ook anderen iets teruggeven.  Ik kom uit een heel gewoon, maar idealistisch, gezin. Daarom ben ik ook voor het KWF gaan werken en niet voor de commercie gegaan. Ik vind het leuk iets maatschappelijks te doen. Niet aan de zijlijn staan, maar als er iets beter kan daar vooral ook zelf voor gaan staan. In mijn geval kan dat over de zorg gaan, maar ik kan het net zo makkelijk over veiligheid hebben.

Ik vind dat het bijna  hoort dat je ook iets teruggeeft. De een doet samen met de buren een opzoomer actie en een ander zit in een buurtbestuur. Het raadswerk is wat ik naar mijn gevoel goed kan. Ik ben acht jaar actief geweest in de deelgemeente politiek en al weer vier jaar in de gemeenteraad. Alles bij elkaar opgeteld ben ik al twintig jaar voor het openbaar bestuur beschikbaar. Ik ga ook de komende raadsperiode door”. Samen met Dieke van Groningen en de huidige wethouder Vincent Karremans zal Pascal dan ook verkiesbaar zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Om trots op te zijn

Pascal: “Het meest trotst ben ik op de grote stap die ik heb kunnen zetten in het beschikbaar maken van sport voor 72.000 Rotterdammers met een beperking. Het voorstel komt deze maand naar de raad. Het is een motie van mijn hand, die samen met mensen uit het veld is opgesteld. Iets groters komt er niet vaak voorbij. Het gaat over zóveel mensen en het is zó tastbaar. Er komt straks wellicht een groot regionaal sportcentrum waar mensen met een beperking kunnen sporten. Nou dan laat je wel iets na. Ik vind het leuk om het samen met mensen uit de stad te doen. Het redden van scheepswerf de Koningspoort is ook zo een voorbeeld van een resultaat. Daar zouden we bijna afscheid van nemen en het is toch een uniek stukje Rotterdam waar volgens mij Rotterdammers ook veel plezier aan beleven. Dat redden is supergaaf. Ook leuk was het Gergiev festival te  behoeden voor de ondergang, op het moment dat ze hier hun vijfentwintig jarig jubileum zouden vieren. Als het college keuzes maakt die heel onhandig uitpakken dan kunnen wij daar als raad, het controlerende orgaan, voor gaan liggen en zeggen: dat gaan we dus niet doen. Dat maakt politiek ook interessant. Dat is waarom we een gemeenteraad hebben, die nagaat of het echt goede plannen zijn die die ruim 11.000 ambtenaren en tien wethouders bedenken.

De oppositie moet naar de stemuitslag kijken

Een vaak gehoord kritiekpunt op het functioneren van volksvertegenwoordigende organen als Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden is dat de coalitiepartijen bij alle onderwerpen een blok vormen, waardoor oppositiepartijen beweren dat zij teveel het nakijken hebben. Pascal moet van die bewering niets hebben.

Pascal: ”Ik ben het daar ontzettend mee oneens. De oppositie moet dan echt naar de stemuitslagen kijken want alle grote besluiten, waar je de stad echt mee verandert, zoals de zeven grote stadsprojecten (zie inzet), de begroting en voorjaarsnota, zijn met meer dan 23 zetels aangenomen.

Als ze meer moties door de raad heen willen hebben, wil ik ze ook eerst zien. Ik krijg die op de dag zelf en dan wil je ook niet dat die aangenomen worden en voel je je senang bij die 23 zetels. Het frame klopt niet, maar het gaat er bij de pers als zoete koek in. Ik adviseer hen naar de grote besluiten te kijken en dan zien ze dat dit allemaal reuze meevalt. Misschien dat we met allemaal kleine flutmotietjes als oppositie en coalitie niet altijd op een lijn liggen, maar laten we het over de grote dingen hebben. Scherper afspreken waar we het met elkaar over moeten hebben in plaats van uren debatteren over kleine dingen waardoor het grote minder aan bod dreigt te komen”.

De gemeente investeert tot en met 2028 in zeven stadsprojecten die Rotterdam groener maken, zowel vanwege het klimaat als uit esthetische en recreatief oogpunt. De gemeente is een van de 27 partijen die samenwerken om de projecten te realiseren. De gemeente investeert er 279 miljoen euro in en verwacht dat die investering 2.800 arbeidsjaren aan werkgelegenheid oplevert.
De zeven grote stadsprojecten zijn:
  1. Alexanderplein: naar een levendig verblijfsgebied
  2. Groene longen: Hofplein en Westblaak
  3. Hofbogenpark: van barrière naar verbinding door een park te realiseren bovenop het
voormalige spoorviaduct Hofbogen.
  1. Schouwburgplein: een unieke plek voor een vrolijk festival.
  2. Rijnhavenpark: groen, water en woningen
  3. Park Maashaven: groots buurtpark naast binnenhaven
  4. Getijdenpark Feyenoord: eb en vloed in de stad
Meer lezen over de zeven grote stadsprojecten kan op: Stadsprojecten 

 

De strijd tegen aso’s en criminelen

Als je onderdeel bent van een kwetsbare minderheid is het heel belangrijk dat een overheid jou veiligheid garandeert zodat je over straat kunt zonder dat er geweld is. Veiligheid maakt ook veel andere zaken mogelijk. Als het veilig is in een stad dan wil je er ook graag wonen en willen er meer projectontwikkelaars bouwen. Het is ook een van de belangrijkste redenen dat ik ooit VVD-er ben geworden. Het machtsmonopolie dat je bij de overheid hebt neergelegd, en bewust niet bij de burger, kun je inzetten om de stad veiliger te maken. Daar ligt echt wel mijn hart. In Rotterdam is er een heel groot spectrum aan veiligheidsaspecten. Dan zijn er die pleinen die in toenemende mate door jongeren worden geterroriseerd en geclaimd. Die pleinen moeten weer terug naar de buurt. Ik ben blij dat we veel jongerenwerkers hebben aangesteld in deze coalitie.  Het betekent ook dat je als overheid, de politieagent voor de deur, eens moet aanbellen bij de ouders en zeggen dat we hun zoon weer eens voor de zoveelste keer van het plein hebben afgehaald. Soms zijn de ouders zo op afstand van het kind komen te staan dat je die moet helpen om weer regie te krijgen in het gezinsleven. Als het echt niet lukt dan vinden we ook ‘mosquito’s’ prima instrumenten”.

De Mosquito is een apparaat dat een geluid met een heel hoge frequentie verspreidt dat voor ouderen niet hoorbaar is, maar onuitstaanbaar ia voor het jonge oor. Volgens www.hangjongerenweg.nl is het goedkoop, bewezen effectief, veilig en een toegestaan middel tegen overlast en schade veroorzakende hangjongeren. Het middel is minder ingrijpend dan een gebieds- of samenscholingsverbod en vraagt  geen inspanning van de politie om af te dwingen. In Nederland zijn sinds de introductie in 2006 meer dan 2250 systemen geplaatst.

De VVD sluit ook cameratoezicht niet uit. Zij hechten er aan om bij criminele activiteiten aandacht te hebben voor het voorkomen ervan en als dat niet helpt, op te schalen naar fermer optreden. Dat de VVD ook echt de daad bij het woord voegt is volgens Pascal zichtbaar voor iedere Rotterdammer. Bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal veiligheidscamera’s.

Pascal: “Die camera’s kun je tellen. Er zijn er tientallen meer dan bij vorige college’s. Verder hebben wij als fractie een fantastisch initiatief genomen om de verkeersonveiligheid van die aso-bezorgscootertjes, die je van je sokken rijden omdat de pizza warm bezorgd moet worden, tegen te gaan. Het gaat in trapjes. Eerst krijgen de restaurants een waarschuwing, daarna moeten ze die bestuurders volgens mij naar een verkeerscursus sturen, maar als dat allemaal niet werkt nemen we de vergunning af. We pakken de niet scooterbestuurders aan maar degenen die hen op pad stuurt. We hebben ik weet niet hoeveel reacties gekregen van Rotterdammers met hoe blij ze waren met die aanpak.

Zoiets doen we overigens nu ook met aso-autobestuurders die door de stad heen sjezen om te laten zien hoe groot hun brullende motoren zijn. Daar hebben we een meldpunt voor opgetuigd, waar je kunt melden waar die aso-bestuurders zich bevinden. We weten in welke straten het speelt en we hebben nu een plan ingediend om met het onderhoudswerk aan zo’n straat gelijk snelheidsbeperkende maatregelen mee te nemen. Drempels, bloembakken en zo.

We proberen verder crimineel vermogen te beperken. Als je met 2000 euro cashgeld over straat loopt moet je uitleggen hoe je er aan bent gekomen. We komen achter wat je bij je hebt door preventief te fouilleren. Dat gebeurt ook bij ‘vigor-acties, de patseraanpak zoals ik het noem. Dan word je aan de kant gezet als jouw auto een bepaalde cataloguswaarde heeft en moet je, als je staande gehouden wordt, kunnen uitleggen hoe je aan die auto komt. Er wordt ook gekeken of er niet van die enorme knalpijpen onder zitten en of er openstaande boetes zijn. In principe kunnen  we, op basis van vermoedens, ook nog in de auto kijken”.

Bij dat soort acties valt maar al te vaak de term etnisch profileren, maar daar is volgens Pascal aantoonbaar geen sprake van.

Pascal:  “De cataloguswaarde van een auto wordt niet bepaald door je kleur. Ze zijn nu in Amsterdam de politie gaan controleren op hun toezichthoudende taak. Het moet toch niet gekker worden. Ze hebben daar schoorvoetend moeten toegeven dat de controle werkt en dat er geen sprake was van etnisch profileren. Je kunt bij het staande houden van een auto op afstand ook niet zien wie er in zit”.

Onderwerpen die Rotterdamse tongen in beweging brengen

Als we terugkijken op het afgelopen jaar dan valt een aantal onderwerpen op die de tongen in Rotterdam behoorlijk in beweging brachten: het Recreatiepark in Hoek van Holland, Feijenoord City, en de verlenging van de A16. Pascal geeft er desgevraagd de volgende reacties op.

Pascal: “Bij alles moet je kijken waar de overheid ooit voor bedoeld is en welke rol je als overheid wilt spelen. Laat ik klein beginnen, maar met groot persoonlijk leed. Dat is natuurlijk het recreatiepark. Als ik in het land zeg dat onze gemeente zelf een recreatiepark bezit en exploiteert, kijken ze me een beetje gek aan, want daar zijn commerciële exploitanten voor. Is dit nu een kerntaak van de overheid en zijn wij daar dan goed in? Ik zie daar mensen die er hun ziel, zaligheid en hun vermogen in hebben zitten. Wat ons betreft is verkopen logisch en dat kan ook aan de bestaande recreanten, maar we willen wel samen met de bewoners in overleg bepalen hoe die aanbesteding er uit gaat zien. Er is veel privévermogen in opgebouwd dat die moeten mensen niet kwijtraken. Dat proces volg ik met plezier. Inmiddels heeft het college van B&W besloten het recreatieoord in handen van de recreanten te geven.

Bij Feijenoordcity is het eigenlijk net andersom. Daar wil je juist iets gaan doen dat eigenlijk geen kerntaak is, namelijk deelnemen aan een stadionbouw. Dat stadion is wel onderdeel van een grote gebiedsontwikkeling. Als het niet doorgaat bouwen we 3000 woningen minder. Wij snappen dat de portemonnee van de gemeente Rotterdam niet oneindig is. Dat betekent dat we bereid zijn te investeren in se bouw onder de voorwaarden die we als gemeenteraad hebben besproken. Het gaat ons daarbij om die stedelijke ontwikkeling, dat nieuwe stukje Rotterdam, en die duizenden woningen die we daardoor mogelijk maken, gecombineerd met een nieuwe oeververbinding. Je moet je voorstellen dat iedereen op het vinkentouw zit om in te stappen bij zo’n grote stedelijke ontwikkeling. Je ziet het is wereldwijd. Als je ergens een stadion neerzet dan gebeurt er iets. Dat is hetzelfde als wanneer je besluit ergens een OV-verbinding te gaan aanleggen. Dan heb je nog geen stukje rails aangelegd of hop iedereen zit ineens voorop op de bok om mee te doen. Zo werkt stedelijke ontwikkeling”.

De verlengde A16 zal een deel van het verkeer, dat nu via de A20 en daarna voor de A13 kiest richting Den Haag, om de stad heen leiden. Het deel van Overschie langs de A13 heeft daar voordeel bij. Voor een deel voert het traject door een tunnel waardoor het landschap rond de Rotte en het Lage Bergse Bos behouden blijft. Voor Ommoorders kan het lijken op het verleggen van het probleem van Overschie naar hun wijk.

Pascal zegt daarover: “Ik vind de discussie over het verleggen van problemen wel oud. Dat die weg er moet komen is jaren geleden bedacht. De vraag is hoe je een nieuw stuk weg goed in de stedelijke ontwikkelingen past.  Jan-Willem Verheij heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor het overkluizen van drukke wegen om daar bovenop stedelijke ontwikkeling te laten plaatsvinden, dus daar gewoon huizen op te bouwen. In onze stad wordt het steeds lastiger om plekken te vinden waar we grootschalige woningbouw kunnen realiseren, terwijl we wel in de stad en niet in de groene randen willen ontwikkelen. Juist in de stad, daarom wonen we in de stad. Dubbel ruimtegebruik dus, dat we op veel meer plekken kunnen toepassen.

Pascals wensen

“Mijn grootste wens is dat de VVD bij de volgende verkiezingen de grootste wordt. We zijn een grote stad die veel bijdraagt aan de BV Nederland. We huisvesten veel mensen en in de toekomst nog 50.000 meer. Dat een stad kan groeien maar ook echt een ‘thuis’ kan zijn is wat ik het mooiste vind aan ons programma. Het gaat niet meer over bouwen, bouwen, bouwen, maar over wonen, wonen, wonen. Met die 7 grote stadsprojecten ontwikkel je de stad niet alleen met woningbouw maar echt ook als een ‘place to be’. Je verbetert het verblijfsklimaat van de stad door gebieden op een logische manier te verbinden met forse groene plekken waar recreatie- en ontspanmogelijkheden zijn. Je verbindt zo stedelijke opgaven met iets dat gewoon ook gaaf is. En er word je niets afgenomen. Je mag gewoon met je auto blijven rijden, maar je kan ook gewoon even op Hofplein van je rust genieten”.

Supergaaf

Pascal: “Het is supergaaf om een deel van mijn leven aan deze gave stad te mogen besteden. Het is al een gave stad en hij wordt eigenlijk alleen maar beter. Door al het gekonkel en partijbelangen, vergeten we denk ik in de gemeenteraad wel eens hoe gaaf het is. Wij hebben 45 echt wel goede mensen in de raad. Ze hebben allemaal iets wat de stad nodig heeft. We mogen er best trotst op zijn dat we voor deze stad tijdelijk iets mogen doen. Tijdelijk, want we hebben een heel gek vak. Het kan zomaar ineens afgelopen zijn”.

Allen zien raadslidmaatschap als eer  

Met het interview met Pascal Lansink-Bastemeijer van de VVD, is nu een gemeenteraadslid van alle partijen die nu in de raad zitting hebben, aan bod gekomen. Er is een duidelijke rode draad. Iedereen spreekt met enthousiasme over het toch vaak erg drukke werk met een enorme dossierdichtheid. Ook ziet iedereen het als een eer om volksvertegenwoordiger te zijn en spraken zij gepassioneerd over de eigen idealen. Dat is inspirerend. Dat ben je als Rotterdamse burger ineens zomaar trots op je lokale politici. Politici die vaak met de nek worden aangekeken en van eigen belang worden verdacht. Dat beeld klopt niet, zoveel is zeker!

 

* De afkorting LHBT+ staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer/questioning en aseksueel/aromantisch. De plus geeft aan dat de term inclusief is voor mensen die zichzelf anders noemen dan waar deze letters voor staan.

 

Foto's: Prisca Visser

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.