B&W Rotterdam: schrap warmteleiding Leiden

06 oktober 2021 door een van onze redacteuren
B&W Rotterdam: schrap warmteleiding Leiden

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de warmteleiding naar Leiden (WLQ+) te schrappen. Dat voorstel wordt bij de raadsvergadering van 14 oktober in stemming gebracht.

Het scenario WLQ+ gaat uit van de aanleg van een warmtepijplijn (WLQ+) tussen Den Haag en Leiden, en de levering van restwarmte door WbR aan Leiden en de Leidsche regio. 

Onvoldoende balans

Het college stelt de gemeenteraad voor om niet over te gaan tot deelname aan WLQ+. De financiële bijdragen van de zijde van de betrokken private, niet-overheidspartijen - onder andere AVR, Shell, Vattenfall en Uniper - zijn onvoldoende, er is onvoldoende balans tussen private en publieke investeringen in de deelname aan het miljoenenproject. Dat betekent dat de voorwaarden van evenwichtige financiering waar de gemeenteraad eind 2020 onder meer om vroeg, niet vervuld zijn.

De brief van B&W aan de gemeenteraad besluit met:  'Om die reden stellen wij u voor over te gaan tot een negatief besluit met betrekking tot het toekomstscenario WLQ+ voor WbR en te besluiten om vanuit de gemeentelijke rol geen invulling te geven aan het realiseren van WLQ+ scenario en de daarbij behorende herstructurering van WbR.'

Mogelijk - zo schrijft NRC op 6 oktober - wordt de leiding naar Den Haag nog wel aangelegd, als project van de Gasunie, dat door het WbR geleased kan worden.    

Toelichting aan de gemeenteraad

In een zogeheten Collegebrief Toekomst Warmtebedrijf van 5 oktober licht B&W haar voorstel om de WLQ+ te schrappen uitvoeriger toe.

'De aanleg van de WLQ+ is een intensieve publiek-private samenwerking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie en Provincie Zuid-Holland waarbij ook de Leidse regiogemeenten, Vattenfall en WbR betrokken zijn. Eind mei en begin juni 2021 bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom het scenario WLQ+ en de uitwerkingen die nog moesten volgen. U bent 5 oktober 2021 in een technische sessie geïnformeerd over het resultaat van deze uitwerking. Het college informeert u met deze brief over haar afwegingen bij dit resultaat en daarmee de haalbaarheid van het scenario WLQ+. Nu is het moment dat keuzes gemaakt moeten worden omdat partners afhankelijk zijn van elkaars besluiten voor een volgende stap.'

Gemeente Rotterdam: private partijen 'onvoldoende ingestapt'

'We moeten constateren dat diverse private partijen die betrokken zijn bij WbR jarenlang contractueel baat hebben gehad bij een door de gemeente Rotterdam financieel ondersteund WbR. Partijen zijn geïnformeerd over het belang om een bijdrage te doen aan de business case van WbR, er is een oproep gedaan om gezamenlijk een stap te zetten t.b.v. de energietransitie. Ondanks deze oproep zijn de partijen onvoldoende ingestapt en blijft en er onbalans bestaan tussen publieke en private bijdragen.'

De collegebrief besluit met 

'De gemeente Rotterdam is altijd bereid geweest haar bijdrage te leveren aan de toekomst van WbR. Alle inspanningen ten spijt, het is niet gelukt.'

Open vraag is wat de consequenties zijn voor het warmtebedrijf WbR.  

Meer info: Raadvoorstel Ontwerpbesluit   Collegebrief over Toekomst Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) – uitkomsten onderhandelingen WLQ+

Reageren kan. Mail: contact@vandaagenmorgen.nl 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.