Sociaal Statuut: de nieuwe basis van stadsvernieuwing 2.0

14 augustus 2021 door een van onze medewerkers
Sociaal Statuut: de nieuwe basis van stadsvernieuwing 2.0
Sociaal Statuut moet gelden voor alle Rotterdammers Bld. V&M -G-maps

De stem van bewoners, hun woonwensen en mogelijkheden gaan zwaarder meewegen in beslissingen over renovatie, samenvoegen en sloop/nieuwbouw. Samen met bewoners, huurdersorganisaties en corporaties gaat de gemeente in herstructureringswijken toekomstvisies voor straten, buurten en wijken opstellen. Dit gaat opgenomen in een zogenoemd 'sociaal statuut', een formeel vastgelegde regeling die de gemeente ontwikkelt. Ook wil de gemeente speculatie in de te verbeteren wijken op verschillende manieren aanpakken, bijvoorbeeld met een zelfbewoningsplicht en een opkoopbescherming.

Stadsvernieuwing 2.0.

Vroege betrokkenheid van bewoners en zekerheden omtrent herhuisvesting worden opgenomen in het stadsbrede Sociaal Statuut, dat de nieuwe basis wordt van de stadsvernieuwing. Daarom spreekt het college over stadsvernieuwing 2.0. Het verwijst daarmee naar de stadsvernieuwing van het eind van de vorige eeuw die vaak op een breed draagvlak van bewoners kon rekenen, omdat er met hun woonwensen en mogelijkheden rekening werd gehouden. Wonen is een basiszekerheid voor mensen. ,,Voor iedereen is plek in deze stad. Die zekerheid geven wij’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,We maken er samen een mooiere en aangenamere stad van waar voor mensen met iedere portemonnee een plek is.’’ Dat lijken mooie woorden maar die zijn natuurlijk breed uitlegbaar, voor sommigen is de Beverwaard een paradijs, anderen wornen toch liever dichter bij het stadhuis, in Crooswijk of het Oude Westen.   

Soort garantie

De gemeente wil een Sociaal Statuut nog dit jaar overeenkomen met corporaties en hun huurdersorganisaties en voert ook overleg met andere partijen, zoals bewoners(organisaties), het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en ontwikkelaars. Het Sociaal Statuut moet gelden voor alle Rotterdammers die te maken krijgen met herstructurering, dus voor zowel huurders van corporaties als huurders en eigenaren in de particuliere voorraad. De gesprekken om te komen tot een stadsbreed Sociaal Statuut worden de komende maanden gevoerd.

Punten in ontwikkeling

De volgende punten worden wat de gemeente betreft opgenomen in het Sociaal Statuut:

  • Bewoners krijgen bij herstructurering een passende woning aangeboden in de wijk of in omliggende wijken, of ze nu in een huur- of een koopwoning wonen.
  • Bewoners moeten daar waar mogelijk de kans krijgen om direct door te verhuizen naar nieuwbouw- of renovatieprojecten. Zo kunnen zij zonder tijdelijke huisvesting al vroeg zekerheid krijgen over een nieuwe woning.
  • Iedere bewoner kan begeleiding krijgen van een woonconsulent bij het zoeken naar een nieuwe woning.
  • De gemeente gaat onderzoeken of er een huurgewenningsbijdrage kan komen. Mensen moeten na hun verhuizing soms hogere huren betalen. Dat is een van de redenen waarom senioren huiverig zijn om te verhuizen. Ook al zijn ze slecht ter been en ontbreekt er een lift in hun woning.

Proefprojecten in Carnisse en Hillesluis

Bij de herstructurering van wijken is er altijd een kleine groep mensen die snel vertrekt omdat ze toch al op zoek waren naar een nieuwe woning. De meeste mensen doen mee als ze zicht krijgen op een daadwerkelijke verbetering van hun woonsituatie. Sommige mensen houden vast aan hun huidige woonsituatie en willen geen verandering. Het college wil tot een passende aanpak komen die rekening houdt met de belangen van al deze groepen. Samen met de betrokken bewoners en woningcorporaties gaat de gemeente pilots beginnen in Carnisse en Hillesluis. Andere wijken elders in Rotterdam volgen later.

Het Volkshuisvestingsfonds van het rijk steekt 40 miljoen euro in woningverbetering in Rotterdam Zuid. Dat geld is bestemd om de leefbaarheid in kwetsbare gebieden te verbeteren door de woningvoorraad aan te pakken.

Veel huizen scoren een onvoldoende 

Uit een recent vitaliteitsonderzoek is gebleken dat tienduizenden huizen in met name de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) verbeterd moeten worden omdat ze niet toekomstbestendig zijn. Dan kan met renovatie en samenvoegen. Maar als de staat van woningen zo slecht is dat renovatie kostbaarder is dan nieuwbouw, dan is sloop noodzakelijk. Soms biedt sloop ook kansen om binnen dichtbebouwde wijken een ander type nieuwbouw toe te voegen.
Op die plekken streeft de gemeente ernaar om meer en grotere woningen te bouwen om zo de woningnood te verminderen. ,,We willen Rotterdammers die naar een grotere woning zoeken omdat ze gezinsuitbreiding krijgen of meer zijn gaan verdienen betere kansen op een woning geven.

Stijgers, starters en senioren

Er is nu nog een groot tekort aan zulke betaalbare woningen in de stad waardoor sociale stijgers, gezinnen en starters helaas Rotterdam met tegenzin moeten verlaten’’, zegt Kurvers, 'Ook willen we meer levensloopbestendige woningen voor senioren.  Als die er zijn, ontstaat er meer doorstroming op de woningmarkt.” Interessant is in dit verband ook bovengenoemde uitspraak van wethouder Kurvers: 'Voor iedereen is plek in deze stad.' 

(Dit is bewerking van een artikel dat eerder op 31 juli jl. op deze site stond) 

Reageren kan via facebook of door een email te sturen naar contact@vandaagenmorgen.nl  Inhoudelijke reacties met vermelding van naam van de afzender plaatsen wij graag onder het artikel

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.