Reconstructie: Museum Rotterdam een jaar later

05 juni 2021 door Ronald Glasbergen
Reconstructie:  Museum Rotterdam een jaar later
Museum Rotterdam Bld. V&M via maps

(rectificatie 8 juni) Precies een jaar geleden maakte de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een eind aan Museum Rotterdam zoals het sinds 2016 aan het Rode Zand bestond. Rotterdam Vandaag&Morgen maakte een beknopte reconstructie van juni 2020 tot aan de huidige juni van 2021, waarin het college van B&W en de Raad van Kunst en Cultuur niet meer op dezelfde lijn blijken te zitten. 

Juni 2020

De Raad adviseerde  in juni 2020 om de subsidie van Museum Rotterdam te korten met  twee derde van het subsidiebedrag ofwel 2,3 miljoen. De kritiek van de Raad was dat 'visie' en 'reuring' ontbraken, noodzakelijke eigenschappen voor een dergelijk Museum, volgens de Raad. Door een dergelijke korting zou het museum haar hoofdvestiging moeten sluiten. De brandbrieven, petities en protesten die volgden mochten niet baten. Het college van B&W volgde het advies van de RRKC en het museum ging dicht. Van de 1,2 miljoen euro die overbleef konden de collectie, de website, de dependance aan de Coolhaven onderhouden worden, maar niet het hoofdgebouw aan het Rode Zand. De sluiting in de zomervakantie vond mede door de coronasluitingen tamelijk geruisloos plaats. (Ook het Scapinoballet sneuvelde toentertijd bijna, het Rotterdamse RRKC advies was positief, maar het landelijke RKC advies negatief)

Najaar 2020

Op initiatief van Museum Rotterdam en cultuurwethouder Kasmi (D66) kreeg het verhaal van het Museum vervolg in een verkenner die werd aangesteld. Deze zou mogelijke scenario’s voor dat vervolg en hun draagvlak inventariseren. Op basis daarvan zou dan een opdracht voor een kwartiermaker moeten worden geformuleerd. Verkenner werd voormalige veeljarige Rotterdam Festival directeur Johan Moerman. Die moest onderzoeken hoe op de beste manier het erfgoed 'met visie en reuring' voor de stad behouden kon worden.

Maart 2021

De verkenner bracht in maart 2021 zijn rapport uit. Het heette 'Toekomstperspectieven voor de stadsmuseale functie' en is achter bovenstaande link te lezen. Een passage uit het advies luidt: 'Er komt vergaande samenwerking tussen Museum Rotterdam, het Stadsarchief en Archeologie Rotterdam op het gebied van collectieontsluiting en publiekgerichte activiteiten. Samen vertellen ze het verhaal van de stad. We starten met een paar jaar experimenteren.' 

Een ander passage vermeldt: 'Bibliotheek en Gemeente onderzoeken op dit moment de  mogelijkheden van een omvangrijke verbouwing, waarin plaats kan worden ingeruimd voor het museum en haar erfgoedpartners.'

Vervolgens wordt 'Het verbouwde gebouw Hoogstraat 110, de huidige centrale bibliotheek' , 'over enige jaren een serieuze optie om publieksactiviteiten van deze instellingen te huisvesten'. Een 'Huis van de Geschiedenis' en 'Huis van de stad komen' voorbij. Verder wordt gedacht aan mogelijke lokaties richting de havens. In de verkenning worden Churchillplein, Maas en Rijnhaven als mogelijke lokaties genoemd.

Mei 2021

De wethouder heeft half mei 2021 een kwartiemaker aangesteld. Verwacht wordt dat die dit najaar klaar is. Twee van de drie pijlen wijzen naar een onderkomen in het gebouw van de Centrale Bibliotheek dat tot 2028 een verbouwing zou kunnen ondergaan waardoor daar ook de stadsmuseale functie ingepast zou kunnen worden. Goede lokaties liggen niet voor het oprapen en dit is een gelegenheid die niet voorbij gegaan mag worden vindt ook verkenner Moerman in het NRC van 2 juni.

Eind mei 2021: Niet wat wij voor ogen hadden

De RRKC die de hele operatie door haar advies in gang gezet heeft, vindt dat er juist tijd genomen moet worden. Raadvoorzitter Van der Goot (geciteerd in de NRC van 2 juni):  „Toen wij de verkenning lazen, dachten we: nee, nee, dit is niet wat wij voor ogen hadden.” Wat de RRKC wel voor ogen heeft staat in haar brief aan het college van 27 mei jl. De RRKC wil vooral meer tijd en ziet 'een groot spanningsveld tussen enerzijds de urgentie om te experimenteren [...] en anderzijds de opdracht om al in viereneenhalve maand drie scenario's vast te stellen. De RRKC staat een soort 'stadscuratorschap' voor. 'Curatorschap' is dan in zekere zin een ander woord voor de 'visie' en opschudding die de RRKC voor ogen stond. Daarmee vergeleken, zo lijkt uit de reactie van de Raad naar voren te komen, is een 'Huis van de Stad' in de bibliotheek, een doelpunt nog voordat de aftrap gegeven is.

Reacties op dit artikel graag naar contact@vandaagenmorgen.nl  met in het onderwerp: reactie - de naam van het artikel - en uw eigen naam. Geef aub aan of u wil dat u reactie gepubliceerd wordt of niet.  

 

 

 

 

 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.