Britse rel om onkosten Kamerleden: In Nederland lijken ze braaf.. ..

19 mei 2009 door de redactie
Britse rel om onkosten Kamerleden: In Nederland lijken ze braaf.. ..

De Britse krant The Daily Telegraph heeft een politieke storm ontketend in het Britse parlement. Waarschijnlijk in ruil voor vele honderdduizenden ponden heeft de krant beslag weten te leggen op uitbetaalde onkostenvergoedingen aan zowel leden van het Lagerhuis als de Lords in het Hogerhuis.

Vooraanstaande politici van alle drie politieke partijen zijn voor de bijl gegaan. Soms in de vorm van wat de Nederlandse premier Ruud Lubbers ooit “ de kleine krabbelaars” noemde. Maar soms ook stuitende voorbeelden van vele tienduizenden ponden voor inventaris of het zwembad in het tweede huis in Londen. Op zich is dat tweede huis in Londen niet zo vreemd. Er zijn soms de grote afstanden tussen Londen en de woonplaats of het kiesdistrict.De declaraties vonden voor de grotere bedragen plaats op vertoon van bonnen of een rekening. Zo kun je het bedrijf van je broer een forse rekening laten sturen voor het onderhoud van de tuin of het witten van de plafonds. Er waren ook opvallend veel declaraties van 249 pond. Je hoefde immers pas bonnen in te sturen boven dat bedrag.


Maar hoe zit dat in Nederland? De afstanden zijn niet zo groot, maar op mijn verzoek heeft de voorlichtingsdienst van de Tweede Kamer een keurig overzicht verstrekt van de hier geldende regels. Dat kan best tot aardige bedragen leiden, maar je moet als Kamerlid in ons land wel heel sluw zijn wil je bedragen zoals die in Engeland worden genoemd ook halen.

Het belangrijkste verschil is dat in Nederland wordt uitgegaan van vaste (bruto) vergoedingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke omstandigheden. Zo zal een Kamerlid woonachtig in Groningen of Maastricht aanzienlijk meer reis – en verblijfskosten ontvangen dan een Kamerlid uit Rotterdam of Den Haag.

Na zijn installatie ontvangt een Kamerlid een “schadeloosstelling” ( dus geen loon of salaris), inclusief vakantietoeslag van € 92.899,40 per jaar. Dit salaris gebaseerd op de hoogste schaal van nummer 16 van Rijksambtenaren. Het grote voordeel van deze indeling is dat dit salaris automatisch meestijgt met de zeg maar CAO verhogingen van Rijksambtenaren. Er hoeft dus niet elk jaar in de Kamer gedebatteerd te worden over eventuele verhogingen.
Een Kamerlid kan vervolgens kiezen. Wanneer hij kiest voor een zogenaamd fictief werknemerschap dan wordt maandelijks de loonheffing plus sociale premies ingehouden en worden onkostenvergoedingen ook gebruteerd. Hij of zij kan dat ook niet doen. Dan krijgt het Kamerlid te maken met voorlopige aanslagen van de belastingdienst en moet verantwoording worden afgelegd over de netto onkosten.

Neveninkomsten van Kamerleden worden afgetrokken van de “schadeloosstelling” tot een bedrag van € 32.524, - overblijft. Kortom, wanneer je een miljoen bijverdient blijft er aardig wat over. Maar het hoofd van de belastingdienst Haaglanden houdt hierop toezicht. En wanneer een Nederlands Kamerlid geen verklaring van neveninkomsten indient dan wordt zijn vergoeding automatisch verlaagd tot € 60.384,92.

Voor wat het woon-werkverkeer betreft hebben de Kamerleden de keuze tussen een gratis Openbaar Vervoerskaart NS eerste klasse of een kilometervergoeding voor de auto.
Die vergoeding varieert van nul bij een afstand van nul kilometer tot € 1500, - per jaar bij een afstand van 21 kilometer en meer.

Interessanter is de overige reis – en verblijfskosten. Hier naderen we het Britse systeem. Voor overige reiskosten kunnen alle Kamerleden € 0,37 per kilometer declareren tot een maximum van 17.500 kilometer per jaar.
Bruto bedraagt die vergoeding € 839,76 per maand.

Voor verblijfskosten is ook de woonplaats en de afstand van belang tot Den Haag.
Onder verblijfskosten wordt verstaan logies (hotel of anderszins) maaltijden en kleine dagelijkse onkosten. Een Kamerlid in Den Haag krijgt de minimale uitkering. Bruto € 12.154.00 ( netto € 5.834,00), een Kamerlid in Groningen of Maastricht krijgt bruto € 37.213,00 (netto € 17.862.00) per jaar.

Ieder Kamerlid ontvangt ten slotte nog een vergoeding voor de beroepskosten een bedrag van bruto € 4.840,06 (netto € 2.323,23) per jaar.

Laten we eens even gaan optellen.
Een Kamerlid in Groningen. We nemen de bruto bedragen omdat ook de schadeloosstelling daarvan uit gaat. Er gaat dus nog een fors deel naar de fiscus.

Groningen:
Inkomen: € 92.899,40
Vergoeding boven 20 km € 1.500, -
Overige reiskosten 12x€839,76 € 10.072,12
Verblijfskosten € 37.213, -
Beroepskosten € 4.840,06

Totaal: € 146.524,58

Rotterdam:

Inkomen: € 92.899,40
Vergoeding 16-20 km. € 1.092, -
Overige reiskosten € 10.072,12
Verblijfskosten: € 12.154,00,
Beroepskosten € 4.840,06

Totaal: €112.057,80

In het Nederlandse systeem is, wanneer een Kamerlid wordt beschouwd als fictief werknemer, dus geen sprake van vergoedingen voor appartementen etc. in Den Haag. Ze moeten het er maar mee doen. Aan de andere kant kan een zuinig Gronings Kamerlid logeren bij zijn broer of misschien wel een vriendin in Den Haag. Hij kan die vergoeding dan gewoon in zijn zak steken. Soms zie je in het Haagse perscentrum Nieuwspoort aanwijzingen dat die gang van zaken niet ongebruikelijk is. Misschien daarom ook staat ongeveer de doodstraf op het klappen uit die school.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.