Nog fier overeind in huidige recessie

24 maart 2013 door Hans Roodenburg
Nog fier overeind in huidige recessie

In alle economische teruggang van Nederland met klagers over de koopkracht, over de korting op pensioenen, over de hogere zorgkosten en soms ook over de werkloosheid blijft de economie in totaliteit van Rotterdam fier overeind. De media deden volop mee aan het weergeven van de ‘rampspoed’.

We hebben op deze site in de afgelopen jaren een genuanceerder journalistiek beleid gevoerd.

Klagen over de persoonlijke situatie mag natuurlijk. Zeurpieten kregen weinig kans. Onze vermoedens dat in tijden van teruggang in het algemeen iedereen moet bloeden, vaak ook gebaseerd op onderzoeksrapporten en jaarverslagen, zijn afgelopen week bevestigd in de tiende jaarlijkse Economische Verkenning Rotterdam (EVR).

 

Terugval
Het college van burgemeester en wethouders schrijft daarin terecht: ,,Rotterdam ontkomt niet aan de nationale en Europese economische recessie. De groei valt terug en de werkeloosheid neemt toe. Rotterdam heeft een zeer internationaal georiënteerde economie waardoor mondiale ontwikkelingen sterk voelbaar zijn.’’
Maar ook: ,,De internationale oriëntatie van de Rotterdamse economie brengt juist ook groeikansen met zich mee. Onze trots, de Rotterdamse haven, blijft het onverminderd goed doen. Rotterdam blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor, met name Aziatische, internationale bedrijven. Het aantal hoogopgeleiden blijft groeien en de internationalisering van de arbeidsmarkt zet door.’’

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Rijnmond steekt relatief gunstig af bij die in Zuid Holland en de rest van Nederland. llustratie MKB-RotterdamVolgens het college verandert de Rotterdamse economie continu. ,,Veel activiteiten zijn ‘onzichtbaar’ geworden. Internet en alle toepassingen die dit netwerk biedt zijn hiervan de belangrijkste motor. Een andere belangrijke verandering in de onzichtbare economie is de groei van het aantal zzp’ers en de groei van het internetwinkelen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de economische en de fysieke ontwikkeling van de stad.’’

 

Ontmoetingsplaats
De stad wordt beschouwd als centrale ontmoetingsplaats voor ondernemers en consumenten en centrum van kennis. Sfeer, bereikbaarheid, uitstraling en fysieke kwaliteit zijn hierbij erg belangrijk, stelt het college van burgemeester en wethouders. ,,Als stadsbestuur blijven wij investeren in een aantrekkelijke binnenstad. Het nieuwe Rotterdam Centraal en de opening van het Erasmus University College zijn hierin mooie mijlpalen. Ondernemerschap, talent en ruimte voor innovatie zitten in de genen van Rotterdam.’’
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Rijnmond (Rotterdam en omliggende gemeenten) steekt relatief gunstig af bij die in Zuid Holland en de rest van Nederland.
De internationale dimensie van de bedrijvigheid in dit gebied is voorts in het rapport opvallend beschreven. ,,Op Amsterdam na – die op het Nederlandse gemiddelde ligt – zijn alle grote steden relatief weinig op export georiënteerd.’’

Export
De positie van de gemeente Rotterdam binnen de regio wijkt duidelijk af van de positie van bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam binnen de Metropoolregio Amsterdam. Terwijl in de gemeente Rotterdam 23,7 procent (cijfers gebaseerd op 2005) van de omzet in de export werd gerealiseerd (en bedrijven binnen de gemeentegrenzen dus duidelijk meer op de export zijn gericht dan andere bedrijven in de regio), bedroeg het exportaandeel van de omzet in de gemeente Amsterdam slechts 13,9 procent.
Veel exportactiviteiten in de regio Amsterdam vinden in tegenstelling tot Rotterdam juist plaats in een qua omvang beperkter gebied rondom Schiphol en andere naburige gemeenten.
Amsterdam scoort wel hoger als het gaat om daar te werken en te leven. Niet voor niets hebben we al eerder satirisch gesteld dat in Rotterdam het geld wordt verdiend dat in Amsterdam wordt uitgegeven. Toch noemen ruim één miljoen internationale baanzoekers Rotterdam als favoriete stad om naartoe te verhuizen voor werk.

B&W Rotterdam: ,,De internationale oriëntatie van de Rotterdamse economie brengt ook groeikansen met zich mee. Onze trots, de Rotterdamse haven, blijft het onverminderd goed doen. Foto: ZefHemel

Hoogopgeleid
Daarmee komt Rotterdam op plaats 96 in de rangorde van steden in de wereld waar internationale baanzoekers graag willen werken. Londen staat op nummer 1. Amsterdam op 23. Vooral hoogopgeleiden met ten minste een Bachelor-diploma uit Oost- en Zuid-Europa zijn bereid het eigen land te verlaten om te werken in Rotterdam.
,,Zij hebben affiniteit met de handel en industrie of willen graag in deze branches werkzaam zijn. De start van een internationale carrière is een belangrijk motief om voor Rotterdam te kiezen. Kansen voor Rotterdam om zich als een internationale hub en toegangspoort tot Europa te profileren op de internationale arbeidsmarkt.’’
Het EVR baseert zich hierbij op de analyse van Global Talent Mobility Survey, een groot onderzoek onder 162.495 personen naar mobiliteitsvormen en arbeidsmotieven op de wereldwijde arbeidsmarkt.

Flexibilisering
Heel sterk groeit in de regio Rotterdam de flexibilisering van de arbeid mede als gevolg van het sterk toegenomen aantal ‘zelfstandigen zonder personeel’ (zzp’ers). De ‘onzichtbare economie’ wordt dat in het rapport genoemd. ,,Veel activiteiten vinden wel in Rotterdam plaats, maar staan vaak niet op het netvlies van de Rotterdammer. Zo werken steeds meer mensen vanuit huis, zoals flexwerkers en veel zzp’ers. De economische activiteiten die zij ondernemen zijn in het straatbeeld niet als zodanig te herkennen. Hoogstens de buren weten ervan.’’
Ingegaan wordt eveneens op de verschuivingen in de consumententransacties van winkel naar internetwinkel. Een kwestie die trouwens in heel Nederland speelt.
 

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.