Jongeren onderschatten vaak belang van de haven

10 mei 2014 door Hans Roodenburg
Jongeren onderschatten vaak belang van de haven

Afgelopen week is ‘het jong haventalent van 2014’ verkozen, een initiatief van de Havenvereniging Rotterdam. Dat is geworden Onno de Jong, onderzoeker bij de Erasmus Universiteit.
Vrijwel elke week is er wel nieuws, in belangrijke of minder belangrijke mate, uit de haven.
Helaas hebben de meeste media – op Nieuwsblad Transport en het vakmagazine MainPort na - er nauwelijks aandacht voor.

 

 

De regionale krant AD Rotterdams Dagblad, RTV Rijnmond en de gratis huis-aan-huis-kranten (vooral op advertentiewerving gericht) zijn zeer selectief in hun keuzes van redactionele artikelen.

De genomineerden voor jong haventalent 2014 met in hun midden Onno de Jong. Foto Havenvereniging Rotterdam

De nieuwe op Rotterdam gerichte onafhankelijke journalistensites - naast deze site een viertal waarvan alleen eigenlijk het ook gratis toegankelijke Vers Beton dagelijks wordt ververst - zijn meer op cultuur gericht dan op economie en haven. Bij deze internetkrant is de auteur eigenlijk de enige die zich voortdurend met sociaaleconomische aangelegenheden en de haven bezig houdt.

Media
De haven mag media breed wel wat meer aandacht krijgen. Tot 2005 toen het Rotterdams Dagblad nog een zelfstandige krant was in Rotterdam (thans een editie van het AD) behoorden de haven en alles wat in de stad gebeurden tot de prioriteiten van de redactie.
Anderhalf FTE op de redactie (van de totaal vijf op de economieredactie) deed niets anders dan de haven coveren. En dan hebben we het nu niet eens over de beginjaren ‘70 toen er nog dagelijks zeven (papieren) dagbladen in de regio uitkwamen waarvoor de haven een belangrijk onderdeel was. Dat leidde zelfs tot de inmiddels opgeheven Havenpersclub Kyoto, die bedoeld was voor de journalisten om achtergronden en kennis over de haven te vergaren. Elke krant had wel een vertegenwoordiger die overigens individueel lid was.

Een overzicht van de Europoort. Foto Havenbedrijf Rotterdam

Belang
Geconfronteerd met hun omissies vragen jongeren vaak aan mij hoe belangrijk is in feite die haven? Als men die vraag stelt in Rotterdam dan zegt dat ook alles over de belangstelling voor de haven. Om het eenvoudig te houden noem ik maar één cijfer (ontleent aan de statistieken van het Havenbedrijf Rotterdam): in het havengebied verdienen bijna 90.000 mensen hun brood! Dat maakt wel indruk, maar vervolgens gaat een ieder met zijn eigen zaken (vooral cultuur, criminaliteit, politiek enstadssamenleving) door.
Daarom maar eens een recent rapport erbij gepakt om de haven een plaats te geven in de Rotterdamse samenleving. Dan hebben we het nog niet eens over ons nationale economische belang. Samen met Schiphol (Airport Amsterdam) zijn het de internationale paradepaardjes van ons land. Zelfs in de Europese recessie in de afgelopen jaren.

Vanaf de brug ziet een containerschip er zo uit. Foto Havenbedrijf Rotterdam

Trots
,,Onze trots, de Rotterdamse haven, blijft het onverminderd goed doen. Rotterdam blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor, met name Aziatische, internationale bedrijven.
Het aantal hoogopgeleiden blijft groeien en de internationalisering van de arbeidsmarkt zet door,’’ schreef (toenmalig) wethouder Jeannette Baljeu van Haven, Verkeer en Regionale Economie namens het college van burgemeester en wethouder in de Economische Verkenning Rotterdam in 2013.
Een paar krenten uit de pap die aangeven welk belang de haven heeft voor Rotterdam waarbij wij alle blabla hebben weggelaten:
* De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven is sterk als grootste haven van Europa en vijfde haven van de wereld. Door de verwachte groei in overslag zal de concurrentiepositie verder verbeteren. In het containersegment, verantwoordelijk voor 25 procent van de overslag, zijn Antwerpen en Hamburg de belangrijkste concurrenten.

Containers
Rotterdam heeft een sterke positie in de binnenkomst van containers, die voornamelijk naar Duitsland worden doorgevoerd. Door de verdergaande schaalvergroting in de containerschepen heeft Rotterdam met haar diepe haven een goede uitgangspositie.
* Het totale marktaandeel van de haven in Noordwest Europa (in de Hamburg – Le Havre range) is gestabiliseerd op een kleine 30 procent en zal naar verwachting stijgen.
* Tot 2020 worden circa 2200 vacatures (vervanging en nieuwe banen) per jaar verwacht, met een groei van circa 3000 tijdelijke banen voor de aanleg van Maasvlakte 2.

Sleepboten sturen een groot schip bij. Foto Havenbedrijf Rotterdam

* Door de toenemende automatisering en technische ontwikkeling bij zowel de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 als bij de bestaande industrie zal de vraag naar hoger opgeleid personeel toenemen. Daarnaast heeft de toenemende automatisering tot effect dat werken in de haven toegankelijker wordt voor vrouwen.

Dienstverlening
* De aan de haven gerelateerde zakelijke dienstverlening is heel divers, en qua omvang en uitstraling van onderscheidende betekenis voor de stad. Om één groeiende sector te noemen: het maritieme juridische cluster.
* De haven is een niet te onderschatten onderdeel van ons dagelijks leven. De benzine die je tankt, de stroom uit het stopcontact, de kleding die je draagt, je computer, je televisie, de bananen in de fruitmand: het komt allemaal uit het havengebied.
* Op Maasvlakte 2 komt 1.000 hectare bedrijventerrein beschikbaar. Hiervan is 400 hectare al uitgegeven. Het bedrijventerrein is vooral bestemd voor de containeroverslag en de (bio)chemische industrie.

Indruk
Echter de grootste indruk op de onwetenden is het feit dat op korte afstand van het centrum in Rotterdam (bijna 50 kilometer) tot en met Maasvlakte 2 op vooral de zuidoever van de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg hutje aan mutje bedrijven staan. Er is geen enkel bedrijvengebied in Nederland met die omvang.

 

 

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.