Zorgkosten niet hoger door vergrijzing

05 oktober 2015 door Hans Roodenburg
Zorgkosten niet hoger door vergrijzing
In de gemeente Rotterdam is naar schatting van de demografische ontwikkeling in 2030 ruim 18 procent van de bevolking (circa 118.000 mensen) ouder dan 65 jaar.
Als we de hele regio Rotterdam nemen dan zullen het er tegen die tijd een paar honderdduizend méér zijn.
Twee derde van de te verwachten bevolkingsgroei in Rotterdam kan worden toegeschreven aan 65-plussers.


De zekere mate van vergrijzing in de gemeente Rotterdam blijft overigens ver achter bij de landelijke trend waarin de prognose is dat in 2030 24 procent van de bevolking uit 65-plussers bestaat.

Zorgkosten
Overal in het land heeft het tot gevolg dat waarschijnlijk de zorgkosten toenemen omdat het nu eenmaal een gegeven is dat hoe ouder men wordt hoe meer zorg men nodig heeft.
In de begroting van de regering voor volgend jaar is daarmee al rekening gehouden. De uitgaven aan zorg groeien weliswaar minder hard dan een paar jaar terug, maar nog altijd harder dan de rijksbegroting en de economische toename.
Eerst even wat (technische) overheidscijfers: zorg maakt volgend jaar 28,4 procent (!) uit van de totale overheidsuitgaven van ruim 262 miljard euro. Alleen de sociale zekerheid is een iets grotere uitgavenpost voor de overheid (29,7 procent).
Ruim de helft van de zorguitgaven komt dankzij de premies werknemersverzekeringen weer terug in de overheidskas. De andere helft komt uit de gezamenlijke ruif van de overheid die we met zijn allen vullen via de verschillende belastingen.

Duur
Nederland zou na de Verenigde Staten de duurste gezondheidszorg ter wereld hebben. Daarvan profiteren we allemaal in ons land. Duidelijk is dat zowel de nationale overheid als de ziektekostenverzekeraars ernaar streven dat de zorgkosten en zorgpremies niet te hoog oplopen. Voor sommigen kunnen vooral nieuwe en lopende maatregelen (bezuinigingen!) vervelende financiële consequenties hebben waarbij van oudsher in Nederland de zwaarste kosten op de sterkste schouders rusten.
De ziektekostenkant is voor 2016 wat betreft de overheid – het basispakket, het eigen risico en de rekenpremie – behoudens goedkeuring van de Tweede Kamer al in hoofdlijnen vastgesteld.
Met de rekenpremie en de overheidsbijdrage gaan de verzekeraars aan het tellen. Daarbij wordt gekeken naar de zorgkosten in 2015, naar de contracten met de zorgverleners en naar de reserves. Dat betekent dat waarschijnlijk in november of december de nieuwe basispremies voor de verzekerden kunnen worden vastgesteld.

De zekere mate van vergrijzing in de gemeente Rotterdam blijft ver achter bij de landelijke trend.Het eerste schaap is al over dam: de wat kleinere ziektekostenverzekeraar DSW in Schiedam heeft traditioneel als eerste bekend gemaakt wat zij volgend jaar aan nominale premie zullen berekenen: 5 euro per maand méér naar € 1185 per jaar (het gemiddelde).

Eigen risico
De overheid houdt er rekening mee dat de zorgpremie (de basispremie die verzekeraars in rekening brengen bij verzekerden) volgend jaar met ongeveer 7 euro per maand omhoog gaat tot gemiddeld 1211 euro per jaar. Het eigen risico stijgt met 10 euro naar 385 euro per jaar.
De bezuinigingen in de zorg hebben in de afgelopen jaren al tot veel protesten geleid in het land.
De zorgtoeslag voor de lagere inkomens is door de Belastingdienst in het leven geroepen om de verplichte basisverzekering voor iedere Nederlander betaalbaar te houden.
In 2015 was de maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande 78 euro per maand. De zorgtoeslag 2016 gaat naar alle waarschijnlijkheid van 78 euro naar 84 euro per maand. Voor een alleenstaande komt dit neer op 1013 euro per jaar. Heeft u een toeslagpartner (in de AOW) dan wordt dit bedrag verhoogd tot 1935 euro per jaar.

Voorwaarden
Er is wel een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de zorgtoeslag. Zo moet men 18 jaar of ouder zijn en verzekerd zijn bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zoals gesteld het inkomen en het eigen vermogen mogen niet te hoog zijn.

Niet onbelangrijk in deze tijden van enorme toestromen van vluchtelingen is dat men de Nederlandse nationaliteit moet hebben of een verblijfsvergunning. Dus buitenlandse ‘toeslagjagers’ maken weinig kans.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.