Boijmans: Nieuw ontwerp kiest voor sloop Robbrecht en Daem, entree naar de zijkant

30 juni 2024 door de redactie
Boijmans: Nieuw ontwerp kiest voor sloop Robbrecht en Daem, entree naar de zijkant
Verzonken plein geeft toegang tot resterende bouwdelen

Met het nieuwe ontwerp schrijven de partijen een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het museum. Het ontwerp richt zich op de restauratie van de monumentale gebouwdelen Van der Steur, Bodon en Henket dat voldoet aan de vijf uitgangspunten die de gemeenteraad in 2021 stelde voor de renovatie. Namelijk:

  • Een gastvrije entree
  • Verbeteren van de logistiek
  • Verbeteren van de routing in het museum
  • Herstel van de gebouwdelen Van der Steur, Bodon en Henket
  • Verbinden van het museum met de stad en het Museumpark. 

Verzonken plein / nieuwe entree

Het architectonisch concept van Mecanoo voor het Museum Boijmans Van Beuningen  wordt gekenmerkt door één heldere ingreep in het hart van het museum, die alle gebouwdelen met elkaar verbindt. Een verzonken plein markeert de nieuwe entree, die bezoekers toegang geeft tot Bodon en Van der Steur. Deze gebouwdelen worden volledig ingezet als tentoonstellingsruimte.

'Back-of-house' -oplossing

Het bouwdeel Robbrecht en Daem wordt gesloopt, waardoor de rijksmonumenten Bodon en Van der Steur weer zichtbaar worden vanuit de stad. Door het weghalen van Robbrecht en Daem ontstaat er ruimte voor een Back-of-house-oplossing voor logistieke knelpunten met betrekking tot kunst, goederen, etenswaren en afval. De binnentuin wordt overkapt en ingezet als multifunctionele ruimte. Aan de parkzijde wordt ter hoogte van het Henketpaviljoen een nieuwe museumentree gemaakt die het museum met het park verbindt. Het paviljoen wordt een museumrestaurant.

Het plan omvat een grondige restauratie en vernieuwing van het museum, met aandacht voor brandveiligheid, duurzaamheid en behoud van monumentale waarden. et de vernieuwing voldoet het museumgebouw - zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was - straks weer aan de eisen om de wereldberoemde collectie en exposities te kunnen tonen. Een duidelijke routing, hoogwaardige tentoonstellingszalen, aandacht voor toegankelijkheid en een nieuwe hoofdentree in het hart van de vernieuwde gebouwdelen moeten en kunnen  de bezoekerservaring aanzienlijk verbeteren. 

Eensgezind, brede steun... 

 Er zou brede steun zijn voor het nieuwe ontwerp van Francine Houben van Mecanoo architecten voor de renovatie van het museum. Dat wordt meermalen in het betreffende persbericht van de gemeente herhaald.  'Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen zijn blij', 'Met brede en eensgezinde steun wordt gezamenlijk verder gewerkt' , 'Het ontwerp geniet brede steun van het college, Museum Boijmans Van Beuningen en partijen zoals de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed'. Is de gemeente zichzelf aan het overtuigen of wil het gewoon critici de mond snoeren? 

Dat hoeft overigens niet af te doen aan de kwaliteiten van het plan. Dat wordt zoals het er uit ziet uitgevoerd en zal - Machiavellistisch gedacht - voor kinderen die in de jaren dertig van deze eeuw opgroeien gewoon een feit zijn.  

Droom en Daad

Het nieuwe renovatieplan wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Droom en Daad. Naast een aangeboden schenking van 80 miljoen euro door Stichting Droom en Daad, draagt de stichting ook bij aan een oplossing voor het toekomstige kenniscentrum van het museum. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met deze Ambitievariant.

Eerder niet eensgezind

De renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen kende de afgelopen jaren uitdagingen. Het oorspronkelijke ontwerp bleek financieel niet haalbaar en voldeed niet aan de vergunningseisen. Partijen waren niet eensgezind over het ontwerp. In april 2023 werd een ‘pas op de plaats’ ingelast, wat leidde tot het hernieuwde ontwerp van de Ambitievariant. Hierbij waren de visie van het museum en de adviezen van de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed doorslaggevend. Het nieuwe ontwerp is door alle betrokken partijen positief beoordeeld.

Extra investering

De renovatie vraagt in het meest slechte scenario om een extra investering van ruim 100 miljoen euro bovenop het huidige, door de gemeenteraad toegezegde budget van 223 miljoen euro. Deze stijging wordt voor een groot deel gedempt door €89 miljoen aan externe bijdragen Het college vraagt de gemeenteraad eenmalig circa 23 miljoen meer om de incidentele lasten van dit project in één keer te dekken. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt.

Heropening verwacht in 2029

Na het zomerreces wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd over de uitwerking van de business case. De planning is als volgt:

  • Bespreken voorstel door gemeenteraad in september 2024
  • Voorlopig Ontwerp gereed: 1e kwartaal van 2025
  • Definitief Ontwerp gereed: tussen het 3e kwartaal van 2025 en 1e kwartaal van 2026
  • Vaststelling definitief krediet en uitvoeringsbesluit: 1e kwartaal 2026.

Met deze concrete stappen en de steun van zowel de gemeenteraad als de filantropische bijdragen, nemen gemeente en museumdirectie zit er in ieder geval schot in de toekomst van Museum Boijmans Van Beuningen.  

Vlnr  op de foto de wethouder, de directeuren, de architect;  poserend in het bouwdeel dat gesloopt gaat worden

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.