Campus Woudestein van Erasmus Universiteit 16 mei dicht wegens Pro-Palestina demonstratie

15 mei 2024 door een van onze redacteuren
Campus Woudestein van Erasmus Universiteit 16 mei dicht wegens Pro-Palestina demonstratie
Campus Woudenstein Bld. V&M via G-maps

Naar aanleiding van het dringend advies van de driehoek Rotterdam (bestaande uit burgemeester, politie en OM) sluit de Erasmus Universiteit uit veiligheidsoverwegingen donderdag 16 mei alle gebouwen op campus Woudestein en het Erasmus University College. 

Pro-Palestijnse organisaties hebben deze dag een demonstratie aangekondigd op de campus vanaf 13 uur. De demonstratie op de campus kan wel doorgaan en het College van Bestuur blijft in gesprek met vertegenwoordigers van studenten en medewerkers. 

Flinke risico's

Voorzitter van het College van Bestuur Ed Brinksma: “Het is buitengewoon teleurstellend dat het nodig is om alle gebouwen op de campus te sluiten. Onze eigen studenten en medewerkers willen met deze demonstratie op vreedzame wijze aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de veranderingen die zij willen zien. Omdat echter de aard en omvang van de demonstratie niet kan worden ingeschat heeft de driehoek ons dringend verzocht om deze preventieve maatregel te treffen en alle gebouwen te sluiten. Het verloop van protesten elders in het land toont aan dat de risico’s aanzienlijk kunnen zijn.”

Geen examens, promoties, colleges 

Omdat alle gebouwen dicht gaan zullen er deze dag geen examens, colleges, werkgroepen, promoties, oraties en evenementen plaatsvinden op de campus. Ook de online tentamens (via online proctoring) gaan niet door. Geprobeerd wordt waar mogelijk online onderwijs aan te bieden en/of activiteiten van de campus af te verplaatsen.  

Richtlijn protesten universiteiten en hogescholen

. De inzet van universiteiten en hogescholen is altijd een vreedzaam verloop van het protest. Instellingen proberen daarom in gesprek te blijven met protesterende medewerkers en studenten om te zorgen voor een veilig verloop van het protest.
• Protestacties dienen vooraf door een medewerker of student aangemeld te worden bij de universiteit of hogeschool zodat gezorgd kan worden voor een veilig verloop en afspraken gemaakt kunnen worden over de wijze waarop het protest plaats kan vinden. Bij het protest zijn de organisatoren altijd herkenbaar en zonder gezichtsbedekking aanwezig voor de vertegenwoordiger van de instelling en aanspreekbaar op het verloop van het protest.
• Het bezetten van een gebouw (het tijdelijk in bezit nemen uit protest of actie) wordt niet toegestaan. Universiteiten en hogescholen kunnen aangifte doen als dit toch gebeurt. Ook is overnachten in de gebouwen en op de terreinen van de instelling zonder toestemming niet toegestaan. Ook niet in een tent. De gebouwen en terreinen hebben geen overnachtingsfunctie, de veiligheid kan niet worden gegarandeerd.
• Organisatoren van protesten wordt gevraagd erop toe te zien dat er geen strafbare feiten worden gepleegd. Het gaat hierbij om strafrechtelijk gedefinieerde gedragingen als geweld, bedreiging, discriminatie, vernieling of lokaalvredebreuk. Meer in het algemeen geldt dit ook voor intimiderend gedrag, anonieme uitingen of andere wanordelijkheden, die de universiteit of hogeschool ook in andere situaties afwijst.
• Onderwijs, onderzoek en bedrijfsmatige activiteiten moeten doorgang kunnen vinden, ook bij protestacties. Protest op locaties en in ruimtes die evident een gevaar kunnen opleveren voor personen, dieren en milieu (zoals bijv. Laboratoria) wordt niet getolereerd.
• Het is (bij wet) niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding (bv integraalhelm, bivakmuts, masker, gezichtssluier) te dragen. Mensen met gezichtsbedekkende kleding worden gevraagd om de locatie te verlaten of om de gezichtsbedekkende kleding af te doen.
• Deelnemers aan protesten op de locaties van universiteiten en hogescholen dienen zich te allen tijde te kunnen identificeren met een student- of medewerkerspas en/of identiteitsbewijs, wanneer zij hiernaar gevraagd worden door medewerkers die belast zijn met het handhaven van de huisregels van de instelling. Aanwijzingen van deze medewerkers dienen opgevolgd te worden, zo niet dan kan een actievoerder verzocht worden het gebouw en de terreinen onmiddellijk te verlaten.
• Wanneer een protest niet voldoet aan bovenstaande uitgangspunten, zetten universiteiten en hogescholen in op de-escalatie. Afhankelijk van de specifieke situatie van een protest beslist de instelling - in afstemming met de lokale driehoek - welke stappen bijdragen aan de best passende oplossing.
• Als er sprake is van wanordelijkheden (de toegang tot een gebouw wordt geblokkeerd, het gebouw is niet toegankelijk voor het publiek, de sluitingstijden worden niet gevolgd of het geven van onderwijs wordt onmogelijk gemaakt) dan kan een vertegenwoordiger van de universiteit of hogeschool de deelnemers aan een protest vorderen het pand en/of terrein te verlaten. Deze boodschap wordt dan meerdere keren herhaald, in het Nederlands en/of Engels. Indien de deelnemers aan het protest hier geen gevolg aan geven, wordt aangifte gedaan van huisvredebreuk of lokaalvredebreuk (art 138 en art 139 Wetboek van Strafrecht). De lokale driehoek (gemeente, politie, OM) besluit in dit geval of er wordt opgetreden door te ontruimen.
• Het OM kan besluiten om, na aangifte van de universiteit of hogeschool, mensen te vervolgen voor eventuele strafbare feiten zoals vernielingen of geweld.
• Universiteiten en hogescholen doen altijd aangifte van strafbare feiten, zoals bedreiging, geweld, vernieling of openlijk geweldpleging.

Veiligheid

Brinksma: “We vinden het belangrijk dat er gedemonstreerd kan worden. Doordat we onze gebouwen niet toegankelijk maken, hopen we ook dat deze demonstratie de nodige ruimte krijgt. We willen dat er binnen een universiteit ruimte is voor verschillende meningen en voor vreedzame demonstraties. Uiteraard hopen we allemaal op een respectvol en open gesprek zoals dat eerder heeft plaatsgevonden en hopen we taferelen zoals in Amsterdam te voorkomen. De veiligheid van zowel de studenten en de medewerkers van onze universiteit als de deelnemers staat evenwel voor ons als universiteit voorop.”

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.