Havenbedrijf wil liever geen grote kerncentrale; een paar kleintjes kan wel

14 april 2024 door een van onze redacteuren
Havenbedrijf wil liever geen grote kerncentrale; een paar kleintjes kan wel
Maasvlakte Foto: Marten's Multimedia / PoR

In een brief spreekt het Havenbedrijf zich in het raam van een onderzoek van de Rijksoverheid  min of meer uit tegen de komst van 1 of 2 grote kerncentrales naar de Maasvlakte. Er zou te weinig koelwater zijn, de stikstofbelasting tijdens de bouw te groot en er zijn zorgen over de veiligheid.  

Het Kabinet wil in 2035 CO2-neutraal elektriciteit produceren en zet in op de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Met het Voornemen en Voorstel voor Participatie Nieuwbouw Kerncentrales (V&VP) start de procedure voor het ruimtelijke inpassen van deze centrales. In beginsel gaat het hierbij om de locatie Borssele en de locatie Maasvlakte I, zoals benoemd in het Waarborgingsbeleid.


Havenbedrijf wijst op belang haven

De haven van Rotterdam is een belangrijke pijler in het Nederlandse en Europese transport- en economische systeem. De haven biedt naast grote economische en maatschappelijke waarde voor de regio Rotterdam-Rijnmond ook voordelen voor de logistieke sector en het importerend en exporterend bedrijfsleven in de rest van Nederland en Europa in de vorm van werkgelegenheid, toegevoegde waarde, omzet en bedrijfsvestigingen.

Effecten en risico's voor de haven

De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.  Daarop en op de omgevingsveiligheid kunnen effecten en risico's zijn. Ook in samenhang met bestaande en toekomstige risicobronnen. Voorbeelden hiervan zijn fabrieken ten behoeve van het produceren van biobrandstoffen, elektrolysers, op- en overslagterminals en (ondergrondse) infrastructuur voor waterstof(dragers).

Grote zeehavens zijn schaars

Kerncentrales kun je overal neerzetten waar voldoende koelwater is. Dat is dus langs de hele Nederlandse kust en aan groot binnenwater. Haventerreinen waar je met grote zeeschepen kunt afmeren zijn zeer schaars. Dat maakt dat de Rotterdamse haven geen voor de hand liggende locatie is om een grote kerncentrale neer te zetten. Tegelijkertijd onderkennen we dat haven en industriele complex en grote gebruiker van energie is, nu en in de toekomst. Daarom zien we mogelijkheden voor toepassing van Small Modular Reactors (kleine kernreactors tot ca 600 MWh) in het havengebied, vanwege mogelijke makkelijkere inpasbaarheid en lagere impact van de bouw.

Meer info: de hele brief inzake deze kwestie van het havenbedrijf

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.