Geavanceerde materialen krijgen Europese boost

06 maart 2024 door een van onze redacteuren
Geavanceerde materialen krijgen Europese boost
Het relatief nieuwe aerogel -het witte plakje op de foto- isoleert een gasvlam van ca 1000 Celsius van een bloem die intact blijft Foto NASA

Op dinsdag presenteerde de Europese Commissie een strategie voor geavanceerde materialen. Hierin staan concrete stappen die onderzoek en innovatie naar deze materialen helpen, want zij zijn nodig voor de groene en digitale transitie. Geavanceerde materialen worden door mensen ontworpen en gemaakt en zijn te gebruiken bij innovatie op het gebied van energieopwekking, bouw, medicijnen, ruimte-/luchtvaart en uiteindelijk op vrijwel alle terreinen van de samenleving.

Onderzoek op één lijn brengen

Eind februari heeft de Commissie een allesomvattende strategie voorgesteld om te evolueren naar het industriële leiderschap van de EU op het gebied van geavanceerde materialen, een sleuteltechnologie die zeer relevant is voor de groene en digitale transitie. In de mededeling over geavanceerde materialen voor industrieel leiderschap worden concrete stappen voorgesteld die het mogelijk maken onderzoeks- en innovatieprioriteiten en investeringen in de EU op één lijn te brengen, waardoor Europees leiderschap op het gebied van deze sleuteltechnologie wordt gewaarborgd. Dit initiatief, waar de lidstaten en de industrie reikhalzend naar uitkijken, is de eerste stap op weg naar een gemeenschappelijke Europese aanpak voor geavanceerde materialen en legt de basis voor verdere actie.

Cruciaal voor transities

Geavanceerde materialen zijn opzettelijk ontworpen en vervaardigde materialen om superieure prestaties of speciale functies te vertonen, die met ongekende snelheid kunnen worden ontwikkeld dankzij de huidige wetenschappelijke inzichten en rekenkracht. Ze zijn bijvoorbeeld van fundamenteel belang voor innovatie op het gebied van energie, elektronica, bouw en mobiliteit, en daarom cruciaal voor de groene en digitale transitie. De eerste lijst met onderzoeksgebieden zal naar verwachting in de loop van de tijd worden uitgebreid in overleg met de nog op te richten Technologieraad.


De verwachting is dat de vraag naar geavanceerde materialen de komende jaren aanzienlijk zal toenemen, bijvoorbeeld voor de productie van hernieuwbare energie, batterijen, emissievrije gebouwen, halfgeleiders, medicijnen en medische apparatuur, satellieten, ruimtelanceerinrichtingen, vliegtuigen of voor andere toepassingen voor tweeërlei gebruik. toepassingen en defensiematerieel.

De strategie heeft tot doel het concurrentievermogen van de EU op de lange termijn te vergroten door ervoor te zorgen dat de Unie een voortrekkersrol blijft vervullen op het gebied van nieuwe materiaaltechnologieën, en ontwikkelings-, test- en inzetcapaciteiten ondersteunt. De acties zullen ook de open strategische autonomie en economische veiligheid van de EU versterken door de afhankelijkheid van kritieke materialen te verminderen door deze te vervangen of de recycling en het hergebruik ervan te ondersteunen.

Vijf hoofdpijlers

  • De strategie wordt over vijf hoofdlijnen die samen met de EU-lidstaten, industriële spelers en andere belangrijke belanghebbenden moeten worden uitgevoerd
    .
  • Versterking van het Europese onderzoeks- en innovatie-ecosysteem op het gebied van geavanceerde materialen. Innovatieve materialen snel op de markt brengen. Dit omvat de ontwikkeling van een ‘material commons’, een Europese digitale infrastructuur voor geavanceerd materiaalonderzoek en innovatie. Het zal het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van nieuwe geavanceerde materialen in een gecontroleerde omgeving aanzienlijk versnellen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van AI.

  • Vergroten van kapitaalinvesteringen en toegang tot financiering. Als onderdeel van dit pakket aan maatregelen zal de EU in het kader van Horizon Europa een nieuw partnerschap met de industrie opzetten, met als doel 500 miljoen euro aan investeringen voor de periode 2025-2027, waarvan minimaal 250 miljoen euro uit particuliere bronnen.

  • Bevordering van de productie en het gebruik van geavanceerde materialen. Dit omvat aanbestedingen voor innovatie, het vaststellen van normen en de lancering van een Advanced Materials Academy met het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie om ervoor te zorgen dat de Europese beroepsbevolking over de nodige vaardigheden beschikt.

  • Het opzetten van een Technologieraad voor geavanceerde materialen om te adviseren over de sturing van dit initiatief met de lidstaten, landen geassocieerd met Horizon Europa en de industrie.

Naast het aerogel op de foto is ander bekend voorbeeld van een geavanceerd materiaal grafeen. Het is het dunste en sterkste materiaal ooit gemaakt,  dat beter presteert dan koper als warmtegeleider. Het wordt gebruikt in tv-schermen, computers en smartphones. De energie-efficiëntie en nieuwe prestatiekenmerken zijn alleen mogelijk dankzij nieuwe ontwerpkwaliteiten.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.