Te weinig mensen voor vele vacatures

02 maart 2024 door een van onze redacteuren
Te weinig mensen voor vele vacatures
Bld CPB

Te weinig personeel voor te veel banen: valt daar iets aan te doen? Bij de oplossingen wordt vaak gekeken naar het vergroten van het arbeidsaanbod, maar dat is lastig en kan niet alle knelpunten wegnemen. “De echte oplossing voor arbeidskrapte ligt aan de vraagkant en daar heeft de overheid zelf ook invloed op”, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp 

Minder productief door personeelsschaarste De huidige krapte is problematisch voor veel bedrijven en organisaties en maakt het lastig om maatschappelijke uitdagingen op gebieden als wonen, zorg, onderwijs en de energietransitie te realiseren. De overheid kan bijvoorbeeld niet al het personeel vinden dat zij wil aantrekken, in ieder geval niet onder de huidige arbeidsvoorwaarden. Ook zorg en producerende industrie hebben vaak moeite benodigd personeel  te vinden 

Krappe aanbod arbeid​

De arbeidsmarkt is historisch krap. Dat heeft gevolgen voor heel veel bedrijven en organisaties en maakt het lastig om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg, onderwijs en de energietransitie te realiseren. Naar verwachting zullen aanpassingsmechanismes op de arbeidsmarkt – hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, productiviteitsstijging – de komende jaren de krapte doen afnemen. Deze aanpassing verloopt echter traag en leidt niet automatisch tot maatschappelijk gewenste uitkomsten. In specifieke sectoren zullen knelpunten blijven bestaan en voor met name de collectieve sector kan het lastig blijven om aan voldoende personeel te komen. Er ligt dus een mogelijke rol voor overheidsbeleid. 

Vraag en aanbod In principe geldt dat de arbeidsmarkt net als andere markten wordt gedreven door vraag en aanbod. De gebruikelijke aanpassingsmechanismen in de economie gaan nu dus ook op. Vraag en aanbod komen bij elkaar door stijgende lonen als de vraag het aanbod overtreft.  Aanpassingen op de arbeidsmarkt verlopen daarbij over het algemeen langzaam.  

Aanbod 

Beleid gericht op extra arbeidsaanbod kan maar een beperkte rol spelen. Nederland heeft inmiddels de hoogste participatiegraad in de wereld. Het aantal gewerkte uren zou nog kunnen stijgen, maar de deeltijdcultuur is in Nederland diep geworteld. Vaak wordt de marginale druk genoemd als oorzaak, maar die speelt slechts een beperkte rol bij de beslissing om meer of minder te gaan werken. Belangrijker lijken sociale normen en die veranderen doorgaans langzaam. Arbeidsmigratie kan arbeidstekorten tijdelijk verminderen in sommige sectoren. Maar op langere termijn helpt migratie niet om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Meer arbeidsaanbod zorgt namelijk voor meer economische activiteit en daardoor stijgt de vraag naar arbeid vanzelf weer mee.    

Productiviteit Nederland kampt al jaren met een stagnerende groei van de arbeidsproductiviteit; er zijn aanwijzingen dat die ontwikkeling zowel samenhangt met achterblijvende investeringen in innovatie en arbeidsbesparende technologie, als met de specifieke sectorstructuur (met relatief veel eenpitters) van de Nederlandse economie. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op automatisering, om zo te besparen op duurder geworden arbeid. Dat leidt weer tot verschuiving van minder productieve naar meer productieve organisaties binnen een sector, en ook tot een verschuiving van minder naar meer productieve sectoren..  


Vacatures per duizend personen in beroepsbevolking Grafiek CPB rapport

Vraag

De echte oplossing zal moeten komen van de vraagzijde vindt het CPB. En daar heeft de overheid zelf ook invloed op. De overheid kan de vraag naar arbeid doen afnemen door scherpe keuzes te maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen en door de groei van de overheidsuitgaven te beperken. Aanvullend kan de overheid de arbeidsvoorwaarden, waaronder de lonen, in specifieke collectieve sectoren verbeteren, zodat het werken in bepaalde beroepen aantrekkelijker wordt ten opzichte van andere (private) sectoren. Tot slot kan worden ingezet op het bevorderen van productiviteit: waar mogelijk meer automatiseren, minder administratie en minder complexe wet- en regelgeving.


Meer info   Centraal Economisch Plan (CEP) 2024) - Beschouwing

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.