Wet op kunstmatige intelligentie: EU-Raad en Euro-Parlement sloten een akkoord over de eerste regulering voor AI ter wereld

23 december 2023 door een van onze redacteuren
Wet op kunstmatige intelligentie: EU-Raad en Euro-Parlement sloten een akkoord over de eerste regulering voor AI ter wereld
Artificial intelligence Foto Neg Space px

Na driedaagse ‘marathongesprekken’ hebben het voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement afgelopen maand een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor geharmoniseerde regels inzake kunstmatige intelligentie (AI), de zogenaamde kunstmatige-intelligentiewet. De ontwerpverordening heeft tot doel ervoor te zorgen dat AI-systemen die op de Europese markt worden gebracht en in de EU worden gebruikt, veilig zijn en de grondrechten en de waarden van de EU respecteren. Dit baanbrekende voorstel heeft ook tot doel investeringen en innovatie op het gebied van AI in Europa te stimuleren.  

Carme Artigas, Spaanse staatssecretaris voor digitalisering en kunstmatige intelligentie:   'Dit is een historische prestatie en een enorme mijlpaal voor de toekomst! Het akkoord van vandaag gaat effectief in op een mondiale uitdaging in een snel evoluerende technologische omgeving op een sleutelgebied voor de toekomst van onze samenlevingen en economieën. En bij dit streven zijn we erin geslaagd een uiterst delicaat evenwicht te bewaren: het stimuleren van innovatie en de toepassing van kunstmatige intelligentie in heel Europa, terwijl we de grondrechten van onze burgers volledig respecteren.' 

Kunstmatige-intelligentiewet

De AI-wet is een  wetgevingsinitiatief als een vlaggenschip, met het potentieel om de ontwikkeling en toepassing van veilige en betrouwbare AI op de interne markt van de EU door zowel particuliere als publieke actoren te bevorderen. 

Het hoofdidee is om AI te reguleren om de samenleving voor schade door AI te behoeden, Dat werkt volgens een ‘risico gebaseerde’ benadering: hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. Als het eerste wetgevingsvoorstel in zijn soort ter wereld kan de wet een mondiale standaard stellen voor AI-regulering in andere rechtsgebieden, net zoals de AVG dat heeft gedaan, en kan daarmee de Europese aanpak van technologieregulering op het wereldtoneel bevorderen.

De belangrijkste elementen van het voorlopige akkoord:

Vergeleken met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie kunnen de belangrijkste nieuwe elementen van het voorlopige akkoord als volgt worden samengevat:

  • regels voor AI-modellen met hoge  impact voor algemene doeleinden die in de toekomst systeemrisico's kunnen veroorzaken en voor AI-systemen met een hoog risico
  • een herzien bestuurssysteem met enkele handhavingsbevoegdheden op EU-niveau
  • uitbreiding van de lijst met verboden toepassingen, maar met de mogelijkheid om onder voorbehoud  biometrische identificatie op afstand door wetshandhavingsautoriteiten in openbare ruimtes te gebruiken, 
  • betere bescherming van rechten door de verplichting voor exploitanten van AI-systemen met een hoog risico om een effectbeoordeling op de grondrechten uit te voeren voordat een AI-systeem in gebruik wordt genomen.

Meer concreet omvat het voorlopige akkoord de volgende aspecten:

Het compromisakkoord voorziet in een horizontale beschermingslaag, inclusief een classificatie met hoog risico, om ervoor te zorgen dat AI-systemen die waarschijnlijk geen ernstige schendingen van de grondrechten of andere significante risico’s zullen veroorzaken, niet worden onderschept. AI-systemen die slechts een beperkt risico met zich meebrengen, zouden onderworpen zijn aan zeer lichte transparantieverplichtingen, bijvoorbeeld door openbaar te maken dat de inhoud door AI is gegenereerd, zodat gebruikers weloverwogen beslissingen kunnen nemen over verder gebruik.

Er zou een breed scala aan risicovolle AI-systemen worden toegelaten, maar onderworpen aan een reeks vereisten en verplichtingen om toegang te krijgen tot de EU-markt. Deze eisen zijn door de medewetgevers zodanig verduidelijkt en aangepast dat ze technisch haalbaarder zijn en minder belastend voor de belanghebbenden om aan te voldoen, bijvoorbeeld wat betreft de kwaliteit van de gegevens, of met betrekking tot de technische documentatie die moet worden verstrekt. opgesteld door het MKB om aan te tonen dat hun risicovolle AI-systemen aan de eisen voldoen.

Aangezien AI-systemen worden ontwikkeld en gedistribueerd via complexe waardeketens, omvat het compromisakkoord wijzigingen die de toewijzing van verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende actoren in die ketens verduidelijken, met name aanbieders en gebruikers van AI-systemen. Het verduidelijkt ook de relatie tussen verantwoordelijkheden op grond van de AI-wet en verantwoordelijkheden die al bestaan op grond van andere wetgeving, zoals de relevante EU-wetgeving inzake gegevensbescherming of sectorale wetgeving.

Voor sommige toepassingen van AI wordt het risico onaanvaardbaar geacht en daarom zullen deze systemen uit de EU worden verbannen. De voorlopige overeenkomst verbiedt bijvoorbeeld cognitieve gedragsmanipulatie, het ongericht schrappen van gezichtsbeelden van internet of CCTV-beelden, emotieherkenning op de werkplek en in onderwijsinstellingen, sociale scores, biometrische categorisatie om gevoelige gegevens af te leiden, zoals seksuele geaardheid of religieuze overtuigingen, en enkele gevallen van voorspellend politiewerk voor individuen.

Meer info: het volledige persbericht van 9 december

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.