Praktijkproeven voor een betere landbouw

13 februari 2024 door een van onze redacteuren
Praktijkproeven voor een betere  landbouw
Zo ging het vroeger Foto R Roletschek cco

De overheid wil samen met de boeren van Nederland werken aan een sterke en duurzame landbouwsector. Innovatie kan hierbij een belangrijke rol spelen. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat bepaalde innovatieve stalsystemen tot nog toe onvoldoende betrouwbaar en effectief zijn en daardoor juridisch kwetsbaar bij vergunningverlening. In de veehouderij zijn er volop ideeën over aanpassingen rond bijvoorbeeld voer, het management, in de stal, en voor verwerking van mest. Om innovaties ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen laten slagen, is brede en goede  samenwerking nodig.

Daarom heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), sectororganisaties, provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), FME  en de Dierenbescherming een Regieorgaan opgericht om zo met vereende krachten innovaties sneller vooruit te helpen.

Praktijkpilots

Centraal in de werkwijze van het Regieorgaan staan praktijkpilots. Het doel van deze praktijkpilots is om door middel van veldonderzoek erachter te komen welke doorbraakinnovaties wel en niet werken in de praktijk. Veehouders, ketenpartijen, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partijen kunnen in praktijkpilots samen experimenteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om innovaties in de stal, zoals technieken die mest en urine van elkaar scheiden, afzuiging van vuile lucht, of opvang van fijnstof in de stal. Ook voer- en managementmaatregelen kunnen worden uitgetest. Denk aan het meer weiden van koeien, het vaker verwijderen van mest uit de stal of het voeren van minder eiwit aan het vee. Een breed palet van aanpassingen komt aan de orde, zodat het hele systeem houden van vee integraal onder de loep wordt genomen.

Advies en ondersteuning

Het Regieorgaan zal een adviserende rol spelen in de ontwikkeling van regelgeving door de overheid als het gaat om een regelgeving- en toetsingssysteem voor doelsturing op emissies met een borgingssystematiek onder andere op basis van sensor- en datasystemen. Het Regieorgaan gaat een aantal doorbraakinnovaties selecteren en deskundige ondersteuning bieden in de ontwikkeling van innovaties. Om tot werkbare en juridisch houdbare innovaties te komen, is een goede wetenschappelijke onderbouwing van duurzaamheidsvragen en oplossingen essentieel.

Het regieorgaan staat niet op zichzelf. Het vormt één van de vele beleidsmaatregelen in de bredere plannen van het Kabinet om de landbouw te verduurzamen. Uitvoering van het convenant draagt bij aan versterking van de landbouw in combinatie met veel andere inspanningen. Denk aan subsidie voor de aanpak van het klimaat in de stal (Sbv), het delen van kennis in gebiedsgerichte fieldlabs (EIP), inspanningen rond kringlooplandbouw, en verankering van dierwaardige veehouderij.

Meer info:  Regie om sneller te innoveren naar een duurzame veehouderij

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.