dinsdag 24 mei 2022

webZine over Stad, Cultuur
en Wereld

1,5 meter afstand houden is weer verplicht

24 november 2021 (een van de redacteuren)

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf vandaag, 24 november 2021 weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hierop kunnen handhaven.

Uitzonderingen op verplicht 1,5 meter afstand houden

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt verplicht 1,5 meter afstand tot elkaar, behalve als zij op 1 adres wonen. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is. Of in situaties waarin afstand houden niet goed kan, zoals het Openbaar Vervoer. Dan is in bepaalde gevallen het dragen van een mondkapje verplicht, of gelden er andere aanvullende maatregelen. 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, wel dus tot volwassenen.  

Een volledige lijst met uitzonderingen staat onderaan dit artikel.

Ondernemers en beheerders zorgen voor 1,5 meter afstand bezoekers

Ondernemers en beheerders van publieke ruimten zorgen ervoor dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Hiervoor zijn door de verschillende brancheorganisaties protocollen opgesteld.

Blijf de basisregels volgen

Naast het belang van 1,5 meter afstand houden tot elkaar benadrukt het kabinet dat het belangrijk is om de andere basisregels te volgen. Dat geldt ook voor gevaccineerden. Dit betekent vaak handen wassen, testen en thuisblijven bij klachten en zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen nodig zullen zijn. 

 

Alle uitzonderingen op 1,5 meter afstand houden

In de volgende situaties is 1,5 meter afstand houden niet verplicht:  

 • Op locaties waar een coronatoegangsbewijs nodig is.
 • Bij contact tussen hulpbehoevende mensen en hun begeleiders. Bijvoorbeeld mensen die in de thuiszorg een behandeling krijgen van een wijkverpleegkundige.
 • Voor mensen met contactberoepen, zoals kappers, masseurs, rij-instructeurs en sekswerkers voor zover dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is en afstand houden niet mogelijk is. Een mondkapje is hier wel verplicht (met uitzondering van klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht en sekswerkers en hun klanten).
 • Voor leerlingen, studenten en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijshoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs op de onderwijsinstelling.
 • Tijdens het sporten als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Bijvoorbeeld bij dansen. 
 • In vliegtuigen en in bepaalde situaties op luchthavens, zoals het inchecken en boarden waar bij drukte 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Een mondkapje voor publiek gebruik en een gezondheidscheck vooraf zijn verplicht.
 • In het openbaar vervoer. Een mondkapje is wel verplicht.
 • In het overig vervoer van A naar B, zoals een taxi of touringcar. Een mondkapje voor publiek gebruik en een gezondheidscheck vooraf zijn verplicht.
 • In de auto.
 • Tussen zorgvrijwilligers.
 • Bij het verlenen van eerste hulp.
 • Tussen functionarissen, zoals opsporingsambtenaren, zorgverleners, brandweer, kinderopvang, medewerkers van gevangenissen en de personen met wie zij in de uitoefening van hun werk te maken hebben.
 • Tussen een persoon met een handicap of kinderen tot en met 12 jaar en zijn begeleider, als diegene zich niet op afstand van de begeleider buiten een woning kan bewegen.

 

Zie ook:

Lees meer over:

COVID-19
Deel dit bericht met je vrienden!